Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 82/UBND-TH - 05/01/2023 V/v tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia OCOP
2 81/UBND-XDCB 05/01/2023 V/v ý kiến thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thuỷ nội địa Hộ kinh doanh Tân Sương
3 80/UBND-XDCB 05/01/2023 V/v công nhận danh hiệu “Tuyến phố văn minh đô thị” năm 2022
4 2141/TB-UBND 27/03/2023 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhận nhiệm sở
5 79/QĐ-UBND - 05/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
6 78/UBND-NC - 05/01/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
7 75/QĐ-UBND 05/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Bùi Đức Chung
8 74/QĐ-UBND 28/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Văn Nhã
9 73/QĐ-UBND 28/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Trưởng
10 72/QĐ-UBND 28/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Võ Thị Định
11 71/UBND-NN 28/01/2023 Về việc tham quan triển lãm ngành Rau–Hoa–Quả HORTEX VIETNAM 2023
12 70/UBND-NN 28/01/2023 Về việc V/v Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Tỉnh
13 69/UBND-NN 24/01/2023 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023
14 67/QĐ-UBND 24/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ ông Nguyễn Văn Việt
15 66/UBND-NN 24/01/2023 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
16 65/UBND-XDCB 24/01/2023 V/v tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
17 64/QĐ-UBND 24/01/2023 Về việc thay thế Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Văn Tài
18 63/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 62/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 61/QĐ-UBND 24/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội