Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2137/UBND-TCKH 28/04/2021 V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra
2 2136/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc phê duyệt quyết toán thu - chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
3 2135/UBND-VX 28/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền BHXH đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 2134/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao kênh ranh Phương Thịnh – kênh 5 Phước – kênh 8 Phước
5 2133/UBND-VX 28/04/2021 V/v thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
6 2132/BC-UBND 28/04/2021 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kiểm tra và xử lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ sử dụng âm thanh công suất lớn trên địa bàn huyện
7 673/VPUBND-TH 28/04/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2021
8 672/VPUBND-NN 28/04/2021 V/v triển khai Đề án Vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Tháp Mười
9 2129/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Việt Kiều
10 2128/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng chào ĐT 844 ranh Tam Nông
11 670/VPUBND-NN 28/04/2021 V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện
12 2127/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Trường Xuân, QS Tân Kiều, QS Mỹ Hòa
13 2126/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Giữa (ĐT846 - ranh Tân Kiều)
14 2125/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 2124/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
16 2123/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Sửa chữa Trụ sở UBND xã Tân Kiều
17 2122/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường bờ Bắc kênh NVT A (kênh Nhì - kênh Giữa)
18 2121/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Tân Kiều 1(điểm chính).
19 2120/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Sửa chữa Nhà ăn UBND huyện
20 2119/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Bắc kênh K2 (Cây Dong - 307)