Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2118/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Cải tạo sửa chữa Trường TH&THCS Láng Biển (điểm chính)
2 2117/QĐ-UBND 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Gia cố sạt lở bờ Tây kênh Cùng - bờ Bắc kênh Đứng
3 668/VPUBND-VX 28/04/2021 V/v góp ý, bổ sung nội dung dự thảo Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
4 667/VPUBND-NN 28/04/2021 V/v hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán giai đoạn 2021 – 2025
5 2116/TTr-UBND 28/04/2021 Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình Trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 3 (điểm kênh Cái)
6 666/VPUBND-VX 28/04/2021 V/v chỉ đạo thực hiện công tác cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và giảm nghèo MIS POSASoft
7 665/VPUBND-VX 28/04/2021 V/v báo cáo đánh giá thực trạng và dự kiến phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
8 2113/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
9 664/VPUBND-TCKH 28/04/2021 V/v phối hợp kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị
10 2112/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc giao đất tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 661/VPUBND-NN 27/04/2021 V/v phối hợp khảo sát nguồn nước sinh hoạt
12 660/VPUBND-VX 27/04/2021 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021
13 659/VPUBND-VX 27/04/2021 V/v đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
14 654/VPUBND-VX 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND Tỉnh và Tờ trình UBND Tỉnh về ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025
15 655/VPUBND-NN 26/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch khung phát triển chuỗi liên kết ngành hàng nông sản giai đoạn 2021- 2025
16 2099/UBND-NC 26/04/2021 V/v tăng cường thực hiện phòng ngừa,đấu tranh triệt xóa tệ nạn cờ bạc
17 2100/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số huyện Tháp Mười
18 2110/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc thành lập lại Tổ thực hiện Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” (VnSAT) huyện Tháp Mười
19 2102/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Phan Thanh Hùng
20 2104/QĐ-UBND 26/04/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Phạm Thị Cẩm Hồng