Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7205/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 7204/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Võ Minh Tuấn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 7202/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Nghiêm, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4 7201/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 7199/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Dũng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 7200/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
7 7198/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 7197/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 7196/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 7195/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 7190/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
12 7188/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với hộ ôngLê Minh Chí, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
13 7187/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với bà Trần Thị Bé Ba, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
14 7186/QĐ-UBND 18/11/2022 Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2
15 7186/ QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Xuân, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
16 7184/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Về việc tự đánh giá, chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2022
17 7183/UBND-NC 18/11/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ
18 7181/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v tiếp tục thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KDL Đồng Sen Tháp Mười
19 7179/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc hủy Quyết định số 5895/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
20 7178/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023