Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2086/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
2 2085/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
3 2084/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
4 2083/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
5 2082/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
6 2081/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
7 2080/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
8 2078/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
9 2077/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
10 2076/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
11 2075/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
12 2074/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
13 2073/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
14 2072/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
15 2071/BC-UBND 26/04/2021 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong xuất cảnh, nhập cảnh, qúa cảnh và cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 2070/UBND-NC 26/04/2021 V/v phối hợp thực hiện phòng,chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
17 2068/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
18 2067/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
19 2066/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội
20 2065/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội