Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3605/UBND-VX 14/09/2020 V/v thống nhất cho tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ XXIII năm 2020
2 3605/UBND-VX 14/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3 1271/VPUBND-NN 14/09/2020 V/v thông báo tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai
4 3589/UBND-TCKH 14/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình HĐND của UBND tỉnh và Nghị Quyết HĐND tỉnh
5 3585/QĐ-UBND 14/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 01 (tư vấn) thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Trường Xuân
6 3584/UBND-XDCB 14/09/2020 V/v bổ sung danh mục mua sắm thiết bị gói thầu số 04 thuộc công trình Trường Tiểu học Dương Văn Hòa
7 3583/UBND-XDCB 14/09/2020 V/v bổ sung danh mục mua sắm thiết bị gói thầu số 07 thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười
8 3568/KH-BCĐ 10/09/2020 Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
9 2874/UBND-XDCB 07/08/2020 V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cống kênh Cùng-kênh Phước Xuyên (lần 2)
10 1253/VPUBND-NC 10/09/2020 Công văn chỉ đạo triển khai Quyết định số 1180/QĐ-TTg, ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà Nước thuộc Viện Kiểm sát nhân dân.
11 3571/UBND-NC 10/09/2020 Công văn của UBND huyện chỉ đạo hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC-04-10"
12 3573/UBND-NC 10/09/2020 Công văn giao Phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra công tác PBGDPL, HGCS và xây dựng xã, phường đạt CTCPL.
13 3574/UBND-NC 10/09/2020 Về việc thống nhất chủ trương đấu giá cho thuê đất sản xuất nông nghiệp tại xã Hưng Thạnh (bổ sung)
14 3580/QĐ-UBND 11/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
15 3579/QĐ-UBND 11/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
16 1255/VP.UBND-TCKH 11/09/2020 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 3/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
17 3577/QĐ-UBND 11/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 06 (xây dựng) thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười
18 3576/QĐ-UBND 11/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (phi tư vấn) thuộc công trình Phát triển hệ thống cây xanh trung tâm xã Trường Xuân
19 3575/QĐ-UBND 11/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (phi tư vấn) thuộc công trình Phát triển hệ thống cây xanh thị trấn Mỹ A
20 3566/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt bổ sung phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 thuộc công trình Hạ tầng trung tâm đô thị Trường Xuân