Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [820/KH-UBND - 23/02/2024] KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
2 [819/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024
3 [818/UBND-VX - 23/02/2024] V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thông chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2024
4 [817/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 [816/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
6 [813/UBND-TCKH - 23/02/2024] V/v sử dụng kinh phí đã giao để mua loa kéo phục vụ các hoạt động phong trào
7 [812/QĐ-UBND - 23/02/2024] Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Cao Thị Sương
8 [811/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên
9 [810/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
10 [807/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 [806/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
12 [805/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
13 [804/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
14 [803/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
15 [802/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
16 [801/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
17 [800/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
18 [799/QĐ-UBND - 23/02/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 [798/QĐ-UBND - 23/02/2024] Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Phúc (thị trấn Mỹ An)
20 [797/UBND-NV - 23/02/2024] V/v triển khai thực hiện Kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy