Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7619/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa năm học 2022 - 2023
2 7618/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư Gò Tháp (trung tâm) - Hộ ông Trần Văn Bi, xã Tân Kiều
3 7617/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc thu hồi Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư Gò Tháp (trung tâm) - Nguyễn Thị Thùy Trang
4 7616/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Văn Đồ, xã Tân Kiều
5 7615/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Lặc, xã Mỹ Hòa
6 7614/UBND-NV 22/12/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ hai
7 7613/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Ngô Thị Ngọc Thoa, xã Trường Xuân
8 7612/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Ông Phạm Văn Rõ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình
9 7611/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc thay thế Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc điều chỉnh Quyết định giao nền nhà Cụm dân cư kênh Ba Mỹ Điền - Hộ ông Đặng Văn Bé Ba
10 7610/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc thay thế Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà nhà trả chậm tại Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất - Hộ ông Đinh Phước Nam
11 7609/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch
12 7608/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc thay thế Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Tân Kiều (mở rộng) - Hộ bà Nguyễn Thị Hoa
13 7607/ UBND-NC 22/12/2022 V/v nhân rộng mô hình “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến”
14 7606/UBND-NV 22/12/2022 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 342/TB-VPCP
15 7605/QĐ-UBND 22/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng huyện Tháp Mười
16 7604/QĐ-UBND 22/12/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị - Hộ ông Trần Thân, Khóm 1, thị trấn Mỹ An
17 7603/UBND-GPXD 22/12/2022 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Hộ ông NGUYỄN VĂN OANH
18 7602/UBND-GPXD 22/12/2022 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà ĐOÀN THỊ KIM PHƯỢNG
19 7601/UBND-GPXD 22/12/2022 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Hộ ông LÊ MINH TÂM
20 7600/UBND-GPXD 21/12/2022 7600/UBND-GPXD - 01/12/2022] (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Ông NGUYỄN VĂN LỘC