Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3565/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 03 (xây dựng) thuộc công trình Trụ chống va, hệ thống đèn tín hiệu cầu Đốc Binh Kiều bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp A
2 3564/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao ô bao thâm canh lúa - vùng trồng cây ăn trái
3 3563/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 03 (xây dựng) thuộc công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao ô bao thâm canh lúa - vùng trồng cây ăn trái
4 3562/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 04 (xây dựng) thuộc công trình Nạo vét kênh tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao ô bao thâm canh lúa - vùng trồng cây ăn trái
5 1249/VP.UBND-TCKH 10/09/2020 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
6 1248/VP.UBND-TCKH 10/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
7 1247/VP.UBND-NN 10/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
8 1246/VP.UBND-NN 10/09/2020 V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV năm 2020
9 1245/VPUBND-NN 10/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2020
10 3560/UBND-XDCB 10/09/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Nam kênh K3 (đoạn 2 ông Việt)
11 3559/UBND-XDCB 10/09/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Đông kênh Láng Biển (đoạn Trần Văn Nhanh)
12 3558/UBND-XDCB 10/09/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Bắc kênh K2 (đoạn ông Võ Đình Phùng)
13 3556/QĐ-UBND 10/09/2020 Phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm quân trang huấn luyện dự bị động viên năm 2020
14 3506/BC-UBND 07/09/2020 BÁO CÁO Kết quả công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam và công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020
15 3538/UBND-XDCB 09/09/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Tây kênh K307 (đoạn từ 1000-kênh K Bắc)
16 3547/UBND-TH 10/09/2020 V/v triển khai Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ
17 3546/UBND-TH 10/09/2020 V/v triển khai các Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 3543/QĐ-UBND 10/09/2020 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất
19 3542/QĐ-UBND 10/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
20 3468/UBND-TH 03/09/2020 V/v thực hiện mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục hành chính xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật