Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3540/QĐ-UBND 10/09/2020 Về việc bổ sung dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
2 3529/BC-UBND 08/09/2020 BÁO CÁO Rà soát sân Bóng đá 11 người địa bàn huyện Tháp Mười
3 3537/UBND-XDCB 09/09/2020 V/v thống nhất chủ trương Khắc phục sạt lở bờ Đông kênh Láng Biển (đoạn Trường Tiểu học-THCS)
4 3530/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Bắc kênh Hội Kỳ Nhì
5 1237/VPUBND-TCKH 08/09/2020 V/v cung cấp số liệu để nhập dữ liệu đầu kỳ phần mềm quản lý cụm, tuyến dân cư
6 1239/VPUBND-XDCB 08/09/2020 V/v giải phóng mặt bằng mố B (MB) cầu kênh ranh bắc qua kênh Bảy Thước, xã Mỹ Quí
7 3535/BC-UBND 08/09/2020 Báo cáo tổng kết công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020
8 3490/UBND-XDCB 03/09/2020 V/v bổ sung thêm kinh phí thực hiện công trình Đường bờ Tây K27 (An Phong-12000)
9 1242/VP.UBND-TCKH 08/09/2020 khảo sát nhu cầu thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký hợp tác xã
10 1243/VP.UBND-VX 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
11 3525/UBND-NN 08/09/2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025
12 3524/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh Cái Bèo
13 3523/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Nam kênh 7 Thước
14 3522/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Đông kênh 1000
15 3521/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh Ông Hai
16 3520/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Bắc kênh 7 Thước
17 3519/UBND-XDCB 08/09/2020 V/v đắp lề, trồng bông hoa hai bên lề đường các công trình mùa hè xanh năm 2020
18 3518/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 03 (xây dựng) thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây kênh TM - MA (kênh ranh Phú Điền - kênh Nhất)
19 3517/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Đông kênh K27
20 3516/QĐ-UBND 08/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 02 (xây dựng) thuộc công trình Đường bờ Tây kênh An Tiến