Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7580/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 7579 / QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát đánh giá biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
3 7578/UBND-XDCB 30/11/2022 Về việc đăng ký danh mục công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 và năm 2023 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh
4 7577/KH-UBND 30/11/2022 Kế hoạch vận động, tuyển chọn lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 3 năm 2022
5 7576/UBND-NV 30/11/2022 V/v đính kèm hồ sơ, kết quả điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
6 7574/BC-UBND 30/11/2022 Kết quả thực hiện Quyết định 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an “Quy định về Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
7 7573/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
8 7572/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
9 7571/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
10 7570/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
11 7569/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 7568/UBND-TH 30/11/2022 V/v điều chỉnh nội dung Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 7567/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 7566/KH-UBND 30/11/2022 Kế hoạch Phát triển ngành hàng sen đến năm 2025
15 7564/BC-UBND 30/11/2022 BÁO CÁO HĐND Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Tháp Mười
16 7562/QĐ-UBND 30/11/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Thương nhân: Hữu Lộc
17 7558/KH-UBND 30/11/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Giải thể thao truyền thống học sinh phổ thông huyện Tháp Mười năm 2022
18 7556/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (thị trấn Mỹ An) điều chỉnh, bổ sung lần 1
19 7555/QĐ-UBND 30/11/2022 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quí) điều chỉnh, bổ sung lần 1
20 7493/UBND-TH 28/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023