Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 642/VPUBND-TCKH 23/04/2021 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND-HC - 20/04/202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
2 641/VPUBND-XDCB 23/04/2021 V/v cung cấp thông tin xây dựng Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
3 5368/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, trang trí đèn nội ô thị trấn
4 5563/QĐ-UBND 24/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cổng chào đường HCM ranh Cao Lãnh
5 5330/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cổng chào ĐT 844 ranh Long An
6 626/VPUBND-XDCB 22/04/2021 V/v thu hồi, xử lý công nợ đối với các dự án đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
7 627/VPUBND-XDCB 22/04/2021 V/v tiếp tục phối hợp xử lý công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ tháng 4/2021
8 640/VPUBND-TH 22/04/2021 Vv góp ý dự thảo Kế hoạch Phát triển thể dục thể thao huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 - 2025
9 1995/TTr-UBND 22/04/2021 Về việc đề nghị khen cao năm 2020
10 1996/UBND-NC 22/04/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh
11 1997/KH-UBND 22/04/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười
12 2002/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Nguyễn Văn Hùm
13 2003/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị
14 2004/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị
15 2005/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Mai Thị Tơ
16 2006/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Phan Thị Kim Liên
17 2007/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất, xã
18 2008/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - Phạm Thị Huệ Em
19 2009/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Lê Văn Quang
20 2010/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư trung tâm Đốc Binh Kiều - Đoàn Thị Kiều