Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3501/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2 3502/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
3 3495/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất
4 3493/QĐ-UBND 07/09/2020 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất
5 3492/UBND-NC 07/09/2020 Về việc theo dõi việc triển khai thực hiện dự án của Ngân hàng TMCP Đông Á
6 3491/UBND-NC 07/09/2020 Về việc rà soát, thống kê, cắm mốc quản lý và khai thác các khu đất công trên địa bàn huyện
7 3440/UBND-TH 01/09/2020 V/v triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
8 3439/UBND-XDCB 01/09/2020 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01 trên địa bàn huyện
9 3437/TTr-UBND 01/09/2020 Về việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3)
10 3435/QĐ-UBND 01/09/2020 Phê duyệt giá gói thầu thuê dịch vụ kiểm toán quyết toán thuộc dự án Đường bờ Nam kênh Tư Mới (thị trấn Mỹ An - ranh Tiền Giang)
11 3433/UBND-XDCB 01/09/2020 V/v ủy quyền thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát nhằm rút gọn thủ tục, trên cơ sở đảm bảo tiến độ dự án, hiệu quả của dự án
12 3352/BC-UBND 28/08/2020 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020
13 1222/VP.UBND-NN 01/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025
14 1221/VP.UBND-NN 01/09/2020 V/v kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2020 của Chính phủ, đợt 5 năm 2020
15 1217/VP.UBND-NN 01/09/2020 V/v triển khai Dự án mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP - sản phẩm từ sen trên địa bàn huyện Tháp Mười
16 1216/VP.UBND-NN 01/09/2020 V/v phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 – 2025
17 3418/UBND-XDCB 31/08/2020 V/v đăng ký kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối năm 2021
18 3417/QĐ-UBND 31/08/2020 Bổ sung kinh phí và phân khai chi tiết nguồn kết dư ngân sách năm 2019 từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu và ngân sách huyện về lĩnh vực xây dựng cơ bản
19 3415/QĐ-UBND 31/08/2020 Phê duyệt giá gói thầu số 03 (xây dựng) thuộc công trình Hệ thống đèn Led tuyên truyền
20 3412/QĐ-UBND 31/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp