Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 229/TB-UBND 06/01/2023 Về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tháp Mười
2 228/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt
3 227/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện năm 2022
4 226/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội
5 225/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 224/UBND-NV 06/01/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu
7 223/KH-UBND 06/01/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tết Nguyên đán Quý Mão cho gia đình người có công và các đối tượng xã hội năm 2023
8 221/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 220/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 219/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 218/UBND-NV 06/01/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1455/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động-TB&XH
12 2279/BC-UBND 31/03/2023 2279/BC-UBND - 31/03/2023] BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Quý 2 năm 2023
13 217/UBND-NN 06/01/2023 Về việc đăng ký Kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Hè Thu 2023
14 216/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 215/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 214/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 2278/QĐ-UBND 30/03/2023 Phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
18 2277/BC-UBND 30/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 2276/UBND-VX 30/03/2023 Vv chủ động phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người
20 2275/UBND-NN 30/03/2023 Về việc Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/8/2018 của Chính phủ