Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1936/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
2 1952/UBND-VX 20/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022
3 1950/TB-UBND 20/04/2021 Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
4 1949/BC-UBND 20/04/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021
5 1948/UBND-VX 20/04/2021 V/v rà soát, đề xuất danh sách Đình làng, Nhà cổ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch
6 1947/UBND-VX 20/04/2021 Về việc cung cấp thông tin Danh mục đề xuất tu bổ, chống xuống cấp di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
7 611/VPUBND-NN 20/04/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
8 1942/UBND-NC 19/04/2021 V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh
9 607/VPUBND-VX 19/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đồng Tháp giai đọan 2021 - 2025
10 1941/TB-UBND 19/04/2021 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
11 1935/KH-UBND 16/04/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2026
12 1934/KH-UBND 16/04/2021 Kế hoạch Quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất gắn với xây dựng các ngành hàng chủ lực theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2026
13 1933/TTr-UBND 16/04/2021 Về việc khen thưởng các tập thể có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội cho địa phương
14 604/VPUBND-TH 16/04/2021 VV triển khai thực hiện Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ban hành Đề án phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
15 603/VPUBND-TH 16/04/2021 V/v cung cấp thông tin đối tượng được khảo sát năm 2021
16 602/VPUBND-NN 16/04/2021 V/v đề nghị xem xét việc không chấp hành chủ trương ở địa phương của viên chức
17 599/VPUBND-NC 16/04/2021 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 1932/TTr-UBND 16/04/2021 Về việc ban hành thông báo và quyết định thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện công trình Trạm 110kV KCN Trường Xuân và đường dây đấu nối tỉnh Đồng Tháp
19 1931/UBND-TH 16/04/2021 V/v góp ý kiến Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2021 – 2025
20 1930/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Thị Phấn