Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2609/TB-VPUBND 27/12/2022 Ý kiến kết luận chỉ đạo của ông Đinh Công Phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cầu Kênh Tứ
2 2608/BC-VPUBND 26/12/2022 BÁO CÁO Kết quả hoạt động Văn phòng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
3 2606/GM-VPUBND-NC 23/12/2022 Về việc họp Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện (ngày 27/12/2022)
4 2605/VPUBND-NC 23/12/2022 Về việc giải quyết đơn của ông Phạm Hoàng Hùng, ngụ Khóm 1, thị trấn Mỹ An
5 2604/VP.UBND-TCKH 23/12/2022 V/v bổ sung kinh phí tổ chức khám bệnh nhân đạo trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 2603/VP.UBND-TCKH 23/12/2022 V/v bổ sung kinh phí chi phụ cấp cấp ủy viên năm 2022
7 2603/TTr-KTĐ 23/12/2022 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị tặng danh hiệu thi đua cho tập thể trong Khối thi đua số 2 thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
8 [2602/BC-KTĐ 22/12/2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023
9 2602/VPUBND-VX 22/12/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa trên địa bàn Tỉnh trong năm 2023
10 2601/VP.UBND-NN 21/12/2022 Về việc tham mưu nội dung góp ý dự thảo“Kế hoạch phát triển cơ giới hóa nông nghiệp đến năm 2030 trong triển khai thực hiện Quyết định số 858/QĐ-TTg”
11 2600/VP.UBND-NN 21/12/2022 Về việc tham mưu nội dung góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Quy định các nội dung về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 2597/BC-VPUBND 19/12/2022 BÁO CÁO Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
13 2596/VPUBND-TH 19/12/2022 V/v góp ý dự thảo Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP
14 2595/VPUBND-TH 19/12/2022 V/v chuẩn bị tham luận và đề xuất nội dung cam kết năm 2023 phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
15 2594/VP.UBND-VX 19/12/2022 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả tổ chức Lễ tưởng niệm 156 Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
16 2593/VPUBND-VX 19/12/2022 V/v mời họp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua số 02
17 2592/GM-VP 16/12/2022 Về việc họp Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện (ngày 19/12/2022)
18 2591/VPUBND-NC 14/12/2022 Về việc tham mưu dự thảo Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu trên địa bàn huyện
19 2590/TB-VPUBND 14/12/2022 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười (VB có Thay đổi)
20 2590/VPUBND-TH 14/12/2022 V/v tham mưu Quyết định giao chỉ tiêu năm 2023