Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1929/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Lê Văn Khiêm
2 1928/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã làm công chức huyện năm 2021
3 1927/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Hường
4 1926/UBND-NC 16/04/2021 Về việc thống nhất chủ trương đấu giá cho thuê đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thạnh Lợi, xã Mỹ Hòa và xã Mỹ An
5 1925/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 1924/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Tháp Mười
7 1923/UBND-NC 16/04/2021 Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
8 1922/UBND-TCKH 16/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
9 1921/UBND-XDCB 16/04/2021 V/v xin kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025
10 1920/BC-UBND 16/04/2021 Kết quả triển khai đo đạc khu đất tại Dự án Khu Thương mại - Du lịch Sông Quê của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Du lịch Đồng Tháp Mười
11 1919/UBND-NC 16/04/2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”
12 1918/KH-UBND 16/04/2021 KẾ HOẠCH tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (05/01/1981 – 05/01/2021)
13 597/VPUBND-TCKH 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình HĐQG về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh
14 596/VPUBND-TCKH 15/04/2021 V/v phân tích kết dư năm 2018, 2019 cung cấp Kiểm toán
15 595/VPUBND-TCKH 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
16 1917/BCĐ 15/04/2021 V/v đề xuất tiếp tục khen thưởng các danh hiệu văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục bằng các công trình phúc lợi xã hội
17 1916/TTr-UBND 15/04/2021 Tờ trình thẩm định phương án đặt tên đường Trung tâm xã Trường Xuân
18 1915/UBND-VX 15/04/2021 V/v lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh Chùa Thanh Hương (Ô Môi)
19 1914/UBND-NC 15/04/2021 V/v tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh trên địa bàn huyện năm 2021
20 1913/UBND-NC 15/04/2021 V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”