Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6916/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2 6917/UBND-TCKH 10/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 9154/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm VHHTCĐ xã Đốc Binh Kiều
4 6923/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Minh Luân, xã Mỹ Đông
5 6922/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Võ Thị Huệ, xã Hưng Thạnh
6 6921/QĐ-UBND 11/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ bà Hà Lệ Thủy, xã Mỹ Hòa
7 2540/VPUBND-TCKH 10/11/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
8 6879/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Bùi Văn Út, xã Mỹ Hòa
9 6878/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Lê Thị Bảy, xã Mỹ Hòa
10 6877/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Phú, xã Mỹ Hòa
11 6876/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - ông Huỳnh Văn Linh, xã Phú Điền
12 6875/UBND-NN 10/11/2022 Về việc lựa chọn Hợp tác xã phù hợp để liên kết với Tổng Công ty Lương thực miền Nam
13 6830/UBND-TCKH 08/11/2022 V/v trang bị hệ thống Camera giám sát cho các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tháp Mười
14 6829/UBND-TCKH 08/11/2022 V/v trang bị ti vi phục vụ dạy học và giáo dục trẻ em tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tháp Mười
15 6742/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định về việc thành lập Tổ giám sát điều tra Bộ chỉ số nước sạch nông thôn năm 2022
16 6750/BC-UBND 04/11/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trên địa bàn huyện Tháp Mười
17 6854/UBND-NV 09/11/2022 V/v tuyên truyền và tạo điều kiện tổ chức đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028
18 6853/UBND-XDCB 09/11/2022 V/v tăng cường công tác quản lý xây dựng, chất lượng công trình
19 6851/UBND-VX 09/11/2022 V/v góp ý quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
20 6662/KH-UBND 02/11/2022 Kế hoạch thực hiện đối thoại chính sách giảm nghèo chương trình muc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Tháp Mười năm 2022