Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 593/VPUBND-NN 15/04/2021 V/v cấp dự báo cháy rừng tỉnh Đồng Tháp (Từ ngày 16/4/2021 đến 30/4/2021)
2 5333/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Đường Thét (An Phong - NVT A)
3 1907/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình CDC trung tâm xã Thạnh Lợi
4 589/VPUBND-TH 15/04/2021 về việc rà soát, đề xuất danh sách Đình làng, Nhà cổ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch
5 590/VPUBND-XDCB 15/04/2021 V/v tiếp tục phối hợp xử lý công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ tháng 3/2021
6 1908/QĐ-UBND 15/04/2021 Phát triển cây xanh đô thị năm 2019
7 1909/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Hưng Thạnh 1 (điểm chính)
8 1911/UBND-VX 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030
9 1912/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam kênh Giáo Giáp (từ An Tiến – ĐT 844).
10 591/VPUBND-VX 15/04/2021 V/v đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
11 592/VPUBND-NN 15/04/2021 V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo CT MTQG XD NTM và TCCNN tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
12 590/VPUBND-XDCB 15/04/2021 V/v tiếp tục phối hợp xử lý công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ tháng 3/2021
13 589/VPUBND-TH 15/04/2021 về việc rà soát, đề xuất danh sách Đình làng, Nhà cổ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch
14 1906/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Hưng Thạnh 2 (điểm phụ)
15 588/VPUBND-VX 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo
16 587/VPUBND-VX 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022
17 584/VPUBND-TH 14/04/2021 V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025
18 1884/UBND-TH 14/04/2021 V/v thực hiện chức năng đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công
19 1881/QĐ-UBND 14/04/2021 Phê duyệt điều chỉnh nền nhà các lô V1, V2, Y thuộc quy hoạch Khu B chợ mới Tháp Mười
20 5333/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Đường Thét (An Phong - NVT A)