Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3165/QĐ-UBND 20/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất
2 3184/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh
3 3185/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh
4 3186/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc giao đất tại Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh
5 3187/BC-UBND 21/08/2020 Tăng cường công tác quản lý sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn huyện Tháp Mười
6 3191/BC-UBND 21/08/2020 "Về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Tháp Mười "
7 3193/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
8 3194/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
9 3196/UBND-NC 21/08/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ
10 3197/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
11 1188/VP.UBND-VX 24/08/2020 V/v triển khai thực hiện các hoạt động “Vì người nghèo” và an sinh xã hội giai đoạn 2020-2024 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp
12 1176/VPUBND-NN 21/08/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
13 1177/VPUBND-TCKH 21/08/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
14 1178/VP.UBND-NN 21/08/2020 V/v hồ sơ đánh giá, phân hạng Chương trình OCOP năm 2020 cấp huyện
15 3201/QĐ-UBND 21/08/2020 Về việc bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh bổ sung (lần 3) do thu hồi đất đối với ông Trần Văn Tiệp, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
16 3203/QĐ-UBND 21/08/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Trụ chống va, hệ thống đèn tín hiệu cầu Đốc Binh Kiều bắt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp A
17 3204/UBND-XDCB 21/08/2020 V/v điều chỉnh quy mô chiều dày đường đan các công trình thuộc danh mục mùa hè xanh năm 2020
18 3205/KH-UBND 21/08/2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể huyện Tháp Mười năm 2021
19 3206/TB-UBND 21/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
20 3207/TB-UBND 21/08/2020 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng