Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7493/UBND-TH 28/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
2 7493/ QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc giao dự toán và phân khai chi tiết vốn đầu tư Công trình Hồ bơi xã Đốc Binh Kiều
3 7492/UBND-XDCB 29/11/2022 V/v bổ sung khối lượng công trình Thắp sáng tuyến đường bờ Đông kênh Xáng (từ kênh Tư Mới đến kênh Tư Cũ); bờ Bắc kênh Tư Cũ (từ ngã tư đến kênh Chú Bảy)
4 7491/UBND-TCKH 28/11/2022 V/v hỗ trợ, miễn giảm tiền đấu giá khai thác thu phí dịch vụ đò do ảnh hưởng làm lộ giao thông nông thôn trong năm 2021
5 01/UBND-NN 03/01/2023 Về việc mời họp về quy hoạch và phát triển vùng sản xuất sen
6 7490/UBND-XDCB 28/11/2022 V/v bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp chỉnh trang khu chợ cũ
7 7489/UBND-XDCB 28/11/2022 V/v đăng ký nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn mới đến năm 2025
8 7488/UBND-TH 28/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022
9 7487/UBND-VX 28/11/2022 V/v triển khai Quyết định phê duyệt danh sách các điểm phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 2022
10 7486/UBND-NC 30/11/1899 Về việc xin vắng mặt phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và phiên tòa xét xử (Trần Thị Út - Nguyễn Văn Cật - Nguyễn Thị Huệ)
11 7485/UBND-NC 28/11/2022 Về việc trả lời Công văn số 472/CV-TA ngày 02/8/2022 của TAND huyện Tháp Mười_Hà Kim Phương_Nguyễn Thị Kim Phượng
12 7483/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ bà Trần Thị Luông, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 12, lô 3
13 7482/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Ông Nguyễn Văn Hòa, thị trấn Mỹ An - nền nhà số 34, lô 3
14 7481/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - Hộ ông Trần Văn Long, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 35, lô 3
15 7479/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định V/v giao đất tại Tuyến dân cư An Phong-Mỹ Hòa hộ ông Huỳnh Minh Nhãn, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 7478/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - ông Nguyễn Văn Phong, xã Mỹ Hòa - nền nhà số 31, lô 3
17 7477/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - ông Nguyễn Văn Phong, xã Mỹ Hòa
18 7476/TTr-UBND 28/11/2022 Ờ TRÌNH BCH Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ
19 7475/TTr-UBND 28/11/2022 TỜ TRÌNH BCH Về phương án phân bổ nguồn tồn quỹ ngân sách huyện và nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022
20 7474/TTr-UBND 28/11/2022 TỜ TRÌNH BCH Về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ