Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1837/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 1836/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 1835/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
4 1834/QDD-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 1833/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 1832/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 1831/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
8 1401/QĐ-UBND 23/03/2021 Quyết định về việc tiêu hủy heo có dấu hiệu mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi của ông Phan Lê Duy Khánh
9 566/VPUBND-NC 13/04/2021 Về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai năm 2013
10 565/VPUBND-NC 13/04/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn huyện
11 564/VPUBND-NC 13/04/2021 Về việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án Khu Thương mại Du lịch Sông Quê của Cty Đồng Tháp Mười
12 1830/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
13 563/VPUBND-VX 13/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền BHXH đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 1821/TTr-UBND 12/04/2021 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương Mua sắm, lắp đặt màn hình LED tại Hội trường A, Hội trường B của Ủy ban nhân dân huyện
15 1822/TTr-UBND 12/04/2021 Chương trình và maket Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (05/01/1981 – 05/01/2021)
16 1825/TTr-UBND 12/04/2021 Về việc thông qua kế hoạch chỉ định thầu xây dựng công trình đợt 1/2021
17 1829/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân công kiêm nhiệm phụ trách kế toán Trường Trung học cơ sở Mỹ Hòa
18 1828/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân công kiêm nhiệm phụ trách kế toán Trường Mầm non Hưng Thạnh
19 1827/UBND-NV 12/04/2021 V/v góp ý dự thảo văn bản
20 562/VPUBND-XDCB 12/04/2021 V/v rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp