Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 852/VPUBND-VX 24/05/2021 V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
2 2619/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư kênh Hội Kỳ Nhất thuộc xã Trường Xuân - Nguyễn Văn Phương
3 2622/QĐ-UBND 25/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 2619/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư kênh Hội Kỳ Nhất thuộc xã Trường Xuân - Nguyễn Văn Phương
5 2617/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư trung tâm Gò Tháp - Nguyễn Hồng Thái
6 2616/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Văn Miên
7 2615/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 639/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư An Phong - Đường Thét - Đỗ Văn Khoa
8 2614/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Huỳnh Minh Cảnh
9 2613/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Trần Thị Lý
10 2612/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND huyện Tháp Mười về việc thay thế Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND huyện Tháp Mười v/v giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Nguyễn Thị Nguyệt
11 2611/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Bùi Thị Tuyết Mai
12 2610/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Đặng Hồng Nghĩa
13 2609/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Trần Thị Ngọc Hà
14 2608/QĐ-UBND 24/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Phạm Văn Hiếu
15 2607/QĐ-UBND 24/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Phạm Đức Chính
16 2606/QĐ-UBND 24/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Võ Văn Bân
17 2605/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Kim Na
18 2604/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Đinh Thị Nhạn
19 2603/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 985/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư An Phong - Đường Thét - nguyễn Thị Cao
20 2602/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Nguyễn Thị Bích Tuyền