Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7419/QĐ-UBND 28/11/2022 QĐ v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022
2 7418/BC-UBND 25/11/2022 Tình hình thực hiện tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
3 7414/UBND-TCKH 25/11/2022 V/v đăng ký kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025
4 7413/UBND-GPXD 25/11/2022 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà NGUYỄN THỊ KIM XINH
5 7412/UBND-XDCB 25/11/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và đầu năm 2023
6 7411/UBND-NN 25/11/2022 [7410/UBND-TCKH - 25/11/2022] V/v góp ý Về việc góp ý dự thảo về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOPthảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 7410/UBND-TCKH 25/11/2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8 7408/TCTĐA06 24/11/2022 V/v tăng cường thực hiện hiệu quả mô hình “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến”
9 7405/UBND-NC 24/11/2022 Về việc cung cấp thông tin danh sách các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
10 7404/QĐ-UBND 24/11/2022 V/v công nhận QSDĐ vào mục đích sản xuất nông nghiệp – Hộ ông Bùi Thanh Phong, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
11 7403/UBND-VX 24/11/2022 V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022
12 7400/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, thị trấn Mỹ An
13 7399/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Tuấn Duy, xã Mỹ Quí
14 7398/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. thị trấn Mỹ An
15 7397/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Minh Hoàng
16 7396/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Phạm Văn Mua
17 7395/BC-UBND 24/11/2022 Báo cáo Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
18 7394/UBND-XDCB 24/11/2022 V/v đề nghị cung cấp cát san lấp thực hiện các công trình bức thiết trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 7391/UBND-TCKH 24/11/2022 V/v chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn tiền sử dụng đất để mua lại giá trị đầu tư Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân
20 7389/UBND-TCKH 24/11/2022 V/v thu hồi kinh phí đã hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội và nguồn cải cách tiền lương năm 2019, 2020 để hoàn trả ngân sách cấp tỉnh