Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2581/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc giao đất thuộc quy hoạch Chợ xã Hưng Thạnh - Trần Thị Thảo
2 2580/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc giao đất thuộc quy hoạch Chợ xã Hưng Thạnh - Nguyễn Văn Mót
3 2579/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc giao đất thuộc quy hoạch Chợ xã Hưng Thạnh - Trần Văn Chào
4 2578/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc giao đất thuộc quy hoạch Chợ xã Hưng Thạnh - Nguyễn Tấn Phát
5 2577/QĐ-UBND 24/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Hữu Hiền
6 2576/QĐ-UBND 24/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Sang
7 2575/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc giao đất tại Khu B chợ mới Tháp Mười - Trần Diễm Trang
8 2498/QĐ-UBND 20/05/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Trần Diễm Trang, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 2574/QĐ-UBND 24/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Bùi Minh Quân
10 2573/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc giao đất thuộc quy hoạch Chợ xã Hưng Thạnh - Nguyễn Văn Giần
11 2572/QĐ-UBND 24/05/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Trung tâm xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 2570/BC-UBND 24/05/2021 Báo cáo tình hình xây dự và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và năm 2020
13 2566/UBND-NC 24/05/2021 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1361/BCH-TM, ngày 27/4/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp
14 2499/BC-UBND 20/05/2021 BÁO CÁO Công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2021
15 2559/UBND-VX 22/05/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai
16 2560/BCH-PCTT 22/05/2021 V/v cung cấp thông tin xây dựng phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn huyện
17 847/VPUBND-NC 22/05/2021 Về việc theo dõi việc thực hiện kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
18 2059/UBND-XDCB 23/04/2021 V/v gia hạn thời gian và phát sinh khối lượng thuộc dự án Hệ thống giao thông gắn với XDNTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
19 6113/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà phố đường Lê Quí Đôn mở rộng
20 2562/UBND-NC 24/05/2021 Về việc quản lý, khai thác khu đất thu hồi của Ngân hàng TMCP Đông Á