Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2272/UBND-TCKH 30/03/2023 V/v triển khai thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) theo kế hoạch năm 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2024
2 2271/UBND-TCKH 30/03/2023 V/v ý kiến đối với nội dung nghiên cứu “Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, di truyền của virus Tembusu và xây dựng quy trình chăn nuôi vịt đảm bảo an toàn sinh học và phòng chống bệnh Tembusu trên vịt tại Đồng Tháp”
3 2270/UBND-VX 30/03/2023 V/v tăng cường vận động lao động dự phỏng vấn đi làm việc tại Nhật Bản đợt 3/2023
4 2269/UBND-VX 30/03/2023 Vv thực hiện Công văn số 1453/BYT-DP của Bộ Y tế về chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
5 2268/UBND-VX 30/03/2023 Vv xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện năm 2023
6 2267/KH-UBND 30/03/2023 Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật huyện Tháp Mười năm 2023
7 [2266/UBND-VX 30/03/2023 Vv triển khai thực hiện Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
8 2265/UBND-NV 30/03/2023 Vv triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/HU ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về hội quần chúng trong tình hình mới
9 2264/BC-UBND 30/03/2023 Tình hình thực hiện tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
10 2263/UBND-NN 30/03/2023 Về việc việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, khóa XI về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
11 2262/UBND-TH 30/03/2023 V/v sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
12 2260/UBND-NN 30/03/2023 Về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 (có cập nhật bổ sung nơi nhận)
13 213/KH-UBND 06/01/2023 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Tháp Mười năm 2023
14 212/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 211/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 210/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
17 209/UBND-XDCB 06/01/2023 V/v đồng ý cho Công ty cổ phần đầu tư Giáo dục nghề nghiệp K27 khảo sát, lập dự án đầu tư Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nguồn lực quốc tế K27
18 207/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 2261/QĐ-TG 30/03/2023 Quyết định tạm giữ tang vậy đối với ông Nguyễn Lê Công Lý
20 2260/QĐ-TG 30/03/2023 Quyết định tạm giữ tang vậy đối với ông La Văn Thoại