Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4097/QĐ-UBND 14/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
2 4100/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định về việc thành lập lại Hội đồng Xét duyệt sáng kiến huyện
3 4096/UBND-XDCB 14/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Đường bờ Đông kênh 1000
4 4095/TTr-UBND 14/10/2020 Về việc lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Hưng Thạnh mở rộng
5 4094/TTr-UBND 14/10/2020 Về việc lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Xây dựng Điểm dân cư kênh Năm mở rộng
6 4092/UBND-NN 14/10/2020 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng chống thiên tai
7 4091/UBND-NN 14/10/2020 V/v thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020
8 4090/KH-UBND 14/10/2020 Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021
9 1471/VPUBND-NN 13/10/2020 V/v thông báo tình hình khí tượng thủy văn và thiên tai
10 4089/UBND-TH 14/10/2020 V/v triển khai Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến
11 4062/QĐ-UBND 12/10/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Lưới hạ thế tuyến bờ Nam kênh Hội Kỳ Nhất (từ nhà Ô. Ba Tùng đến trường học An Tiến)
12 4060/QĐ-UBND 12/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường bờ Đông kênh Cái Bèo
13 4059/UBND-XDCB 12/10/2020 V/v điều chỉnh, phát sinh khối lượng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam kênh Láng Biển (kênh Bảy Thước-ĐT850)
14 3353/UBND-XDCB 28/08/2020 V/v phát sinh khối lượng thuộc công trình Sửa chữa trụ sở UBND xã Mỹ Quí
15 4058/UBND-XDCB 12/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Đường bờ Tây kênh ông Hai
16 4057/UBND-XDCB 12/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Nâng cấp Bến xe Tháp Mười
17 4053/UBND-VX 12/10/2020 V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
18 4072/QĐ-UBND 13/10/2020 Về việc thành lập lại Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện
19 4068/Bc-UBND 13/10/2020 Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, tiến tới Đại hội tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI
20 1448/VPUBND-VX 07/10/2020 V/v vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm tháng 10 năm 2020