Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7388/UBND-NV 24/11/2022 V/v gửi danh sách đầu mối KSTTHC để thiết lập, phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
2 7387/BC-UBND 24/11/2022 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tháng 11 năm 2022
3 7386/UBND-GPXD 23/11/2022 Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Hộ bà ĐỖ KIM LOAN
4 7385/TB-UBND 23/11/2022 Về việc trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết - Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngần, ngụ Ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 7384/UBND-VX 23/11/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của Thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
6 7383/UBND-NV 23/11/2022 V/v tham mưu rà soát, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến
7 7382/UBND-NC 23/11/2022 Về việc rà soát đăng ký vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 7381/UBND-NC 23/11/2022 Về việc tham mưu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022
9 7380/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Đực ngụ tại Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 7378/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bợ ngụ tại Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
11 7377/UBND-TCKH 23/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
12 7376/BC-UBND 23/11/2022 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
13 7375/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Bảy ngụ tại Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
14 7374/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lương Thị Chiến ngụ tại ấp Mỹ Nam 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
15 7373/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định V/v bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Đầm, ngụ ấp Mỹ Nam 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 7372/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng ngụ tại Ấp 1, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 7371/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Kiệm ngụ tại Ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 7369/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bé Tư ngụ tại Ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
19 7368/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Thông ngụ tại Ấp 2, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 7367/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đoàn Văn Dũng ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp