Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7366/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Trần Văn Hùng ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 7365/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Xương ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 7364/BC-UBND 23/11/2022 Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021
4 7363/BC-UBND 21/11/2022 Kết quả thực hiện chi trả tiền bồi thường và tuyên truyền vận động đối với các hộ dân tại Cầu Kênh Tứ trên quyến ĐT. 844, huyện Tháp Mười thuộc Dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim – Trường Xuân
5 7362/UBND-XDCB 23/11/2022 V/v rà soát, đăng ký thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và tình hình đề xuất các nguồn vốn để xây dựng huyện đạt NTM nâng cao đến năm 2025
6 7361/BC-UBND 23/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
7 7360/BC-UBND 24/11/2022 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022_huyện Tháp Mười
8 7359/BC-UBND 23/11/2022 BÁO CÁO Xác định mức độ đối với nội dung cam kết và báo cáo tóm tắt mô hình mới, cách làm hiệu quả, nội dung áp dụng chuyển đổi số
9 7358/UBND-NC 23/11/2022 Về việc triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2022
10 7357/QĐ-UBND 23/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình San lấp mặt bằng, hạ tầng Khu tái định cư cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
11 7356/BC-UBND 23/11/2022 V/v báo cáo thực trạng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghỉ việc
12 7354/UBND-NN 23/11/2022 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch của UBND Tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng NTM thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
13 7353/QĐ-UBND 23/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục thuộc công trình CDC Gò Tháp mở rộng
14 7352/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Minh Phú, xã Trường Xuân - Thửa 23, tờ bản đồ số 40
15 7351/UBND-NC 23/11/2022 Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023
16 7350/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Huỳnh Văn Lộc sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại phòng không năm 2022
17 7349/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Thanh Hải sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại phòng không năm 2022
18 7348/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Văn Tuân sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại pháo binh năm 2022
19 7347/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Văn Nhẫn sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ Tiểu đoàn năm 2022
20 7346/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Phạm Văn Lụa sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ Đại đội năm 2022