Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7345/UBND-VX 23/11/2022 V/v cử cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm và dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh
2 7344/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Minh Phú, xã Trường Xuân - Thửa 21, tờ bản đồ số 40
3 7343/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Minh Phú, xã Trường Xuân - Thửa 24, tờ bản đồ số 40
4 7342/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Bà Trần Cẩm Thảo nhận thừa kế Đinh Văn Thắng
5 7341/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” 02 năm liên tục (2021 – 2022)
6 7340/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 7339/BC-UBND 23/12/2022 BÁO CÁO Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 7237/UBND-NC 21/11/2022 Về việc tham mưu báo cáo thực hiện Chỉ số B1 năm 2022
9 7236/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất - Nguyễn Hồng Long, ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An
10 7235/UBND-TH 21/11/2022 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện
11 7234/UBND-TH 21/11/2022 V/v điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất
12 7334/KH-UBND 23/11/2022 Tờ trình Mừng Đảng Mừng Xuân
13 7233/QĐ-UBND 21/11/2022 V/v điều chỉnh từ dự toán kinh phí sang lệnh chi tiền để thanh toán chi phí dịch vụ hỏa táng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022
14 7232/UBND-NV 21/11/2022 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Đề án 06
15 7231/UBND-TCKH 21/11/2022 V/v xây dựng Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
16 7230/UBND-NC 21/11/2022 V/v cung cấp thông tin về khu tái định cư cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1
17 7229/UBND 21/11/2022 Về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023
18 7228/UBND-XDCB 21/11/2022 V/v mời dự họp thống nhất các nội dung đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3)
19 7222/BC-UBND 21/11/2022 Một số nội dung liên quan đến Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (ngày 19-11-2022)
20 7221/UBND 18/11/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15