Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6520/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ bà Đặng Thị Thu Ba
2 6519/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
3 6518/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Ông Nguyễn Hải Đăng nhận thừa kế Nguyễn Văn Cảnh
4 6517/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Hưng Thạnh mở rộng
5 6516/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông
6 6515/UBND-TCKH 27/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
7 6514/UBND-XDCB 27/10/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
8 6513/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim - Trường Xuân)
9 6539/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư điều chỉnh, bổ sung (lần 1) công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
10 6538/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - ông Nguyễn Thanh Lâm, xã Mỹ Quí
11 6537/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Nguyễn Thị Bé Hai, xã Mỹ Hòa
12 6536/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Việt Hùng, xã Phú Điền
13 6535/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - bà Nguyễn Thị Thúy Huỳnh, xã Mỹ Quí
14 6534/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Hùng, xã Mỹ Quí
15 6533/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Lựa, xã Mỹ Quí
16 6532/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Hồ Văn Mừng, đất xã Láng Biển
17 6158/QĐ-UBND 12/10/2022 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng bồn hoa và trồng cây sen
18 6529/UBND-XDCB 27/10/2022 V/v cung cấp thông tin các đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đào tạo lái xe ô tô
19 6528/UBND-NN 27/10/2022 Về việc phối hợp Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra các cơ sở cung cấp nước sạch dùng cho mục đích sinh trên địa bàn huyện năm 2022
20 6527/UBND-NV 27/10/2022 V/v chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022