Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3973/UBND-NC 05/10/2020 V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
2 1435/VPUBND-XDCB 06/10/2020 V/v rà soát các bè nổi hoạt động kinh doanh nhà hàng, sự kiện
3 1434/VPUBND-TCKH 06/10/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý và khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 1428/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v khắc phục hạn chế qua kết quả kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội, giáo dục nghề nghiệp và kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng
5 3951/QĐ-UBND 02/10/2020 Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí năm 2020
6 3948/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bờ Đông kênh Cái Bèo
7 1427/VPUBND-XDCB 02/10/2020 V/v quy hoạch sử dụng đất 02 bên Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân – Tân Phước
8 3964/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc thay thế Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Tân Kiều (mở rộng) - Huỳnh Châu Ngọc Tánh
9 3962/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
10 3960/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
11 3959/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất
12 3957/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
13 1430/VPUBND-NN 05/10/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động năm 2020
14 3930/UBND-TH 02/10/2020 V/v tạo tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí dịch vụ công mức độ 4
15 1423/VPUBND-XDCB 02/10/2020 V/v kiểm tra, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn kết cấu công trình trường học
16 3945/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông
17 3943/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Thạnh Lợi mở rộng
18 3941/QĐ-UBND 02/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
19 3939/UBND-NC 02/10/2020 Về việc thực hiện Quyết định số 1482/QĐ-UBND-HC ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh
20 3938/UBND-VX 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025