Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [569/QĐ-UBND - 16/02/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Phúc
2 [568/QĐ-UBND - 16/02/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Minh Tuấn
3 [567/QĐ-UBND - 16/02/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Mận
4 [566/QĐ-UBND - 16/02/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phạm Văn Ân
5 [565/QĐ-UBND - 16/02/2024 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Quí
6 [564/KH-UBND - 16/02/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện 53 dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn huyện
7 [563/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc thu hồi Quyết định số 8969/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
8 [562/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Dương Đình Khôi, ngụ Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
9 [561/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Lâm Thị Thiệp - Phạm Hiếu Nhân)
10 [560/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Vỹ Khang, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - thửa 22
11 [559/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Vỹ Khang, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - thửa 34
12 [558/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Vỹ Khang, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - thửa 35
13 [557/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Vỹ Khang, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - thửa 36
14 [556/QĐ-UBND - 16/02/2024 Quyết định về việc phân công soạn thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười
15 [555/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Văn Sáu, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
16 [554/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - hộ ông Ngô Hồng Sơn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 [553/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu, công trình sai phép, trái phép
18 [552/UBND-NC - 16/02/2024 Về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông
19 [551/QĐ-UBND - 16/02/2024 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho Thanh tra huyện
20 [548/UBND-NV - 16/02/2024 V/v triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ