Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2441/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v phân bổ kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và kinh phí điều tra cung, cầu lao động năm 2022
2 2440/VPUBND-VX 17/10/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
3 2433/VPUBND-VX 14/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ
4 2432/VPUBND-NN 17/10/2022 Về việc tham mưu danh sách tham dự lớp tập huấn TOT cho cán bộ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
5 2431/VPUBND-VX 17/10/2022 V/v thông tin, tuyên truyền Chương trình tuyên truyền lưu động năm 2022
6 2430/VPUBND-XDCB 17/10/2022 V/v ý kiến liên quan đến công trình nút giao đường nhánh Cửa hàng xăng dầu Petro Đồng Tháp đấu nối vào đường vành đai ĐT.844 tại Km31+257 bên trái tuyến
7 2443/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v xác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân
8 6249/QĐ-UBND 17/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu
9 6248/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 6250/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 6251/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 6273/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, thửa 58
13 6272/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, thửa 57
14 6271/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Huỳnh Ngọc Hân, thị trấn Mỹ An
15 6270/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - hộ ông Ngô Minh Kha, xã Tân Kiều
16 6269/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc công nhận 05 (năm) sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2022
17 2442/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
18 6253/UBND-NN 17/10/2022 Về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2022
19 6265/UBND-TCKH 17/10/2022 V/v bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại địa phương
20 6264/UBND-TNMT 17/10/2022 V/v ý kiến đối với thủ tục hành chính môi trường của Công ty TNHH MTV Nguyên Khang Tháp Mười