Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [429/UBND-NC - 31/01/2024 Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Nguyễn Quốc Thái)
2 [428/UBND-NC - 31/01/2024 Về việc xin vắng mặt các phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (08 vụ)
3 [427/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc góp ý góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
4 [426/UBND-TNMT - 31/01/2024 V/v tăng cường quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên
5 [425/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc góp ý dự thảo chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, quản lý trật tự xây dựng công trình, công trình hạ tầng ven sông Tiền, sông Hậu, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 [424/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc triển khai, thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới
7 [423/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc rà soát, đề xuất giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu 3.7. Có sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 04 sao trở lên trong bộ tiêu chí Làng thông minh xã Đốc Binh Kiều năm 2024
8 [422/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 58/UBND-KT ngày 28/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Kết luận Hội nghị chất vấn về công tác xã hội hóa đầu tư nước sạch nông thôn
9 [421/UBND-NN - 31/01/2024 Về việc khẩn trương triển khai, thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023-2024
10 [420/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn huyện năm 2024
11 [419/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát chất lượng các cơ sở cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn huyện năm 2024
12 [418/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2024
13 [417/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2024
14 [416/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024
15 [415/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024
16 [414/UBND-VX - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em huyện Tháp Mười năm 2024
17 [413/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2024
18 [412/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2024
19 [411/KH-UBND - 31/01/2024 KẾ HOẠCH Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tháp Mười năm 2024
20 [410/UBND-NC - 31/01/2024 Về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050