Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 186/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
2 184/QĐ-UBND 06/01/2023 184/QĐ-UBND - 06/01/2023] Quyết định về việc trợ cấp xã hội
3 183/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
4 182/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
5 181/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
6 180/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh đối với bà Võ Thị Thúy Anh
7 178/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
8 179/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
9 177/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
10 176/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 175/QĐ-UBN 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 174/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 173/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 172/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 171/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 170/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 169/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 168/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 2146/KH-UBND 27/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023
20 2241/KH-UBND 29/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn huyện