Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3957/QĐ-UBND 05/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
2 1430/VPUBND-NN 05/10/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động năm 2020
3 3930/UBND-TH 02/10/2020 V/v tạo tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí dịch vụ công mức độ 4
4 1423/VPUBND-XDCB 02/10/2020 V/v kiểm tra, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn kết cấu công trình trường học
5 3945/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông
6 3943/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Thạnh Lợi mở rộng
7 3941/QĐ-UBND 02/10/2020 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp
8 3939/UBND-NC 02/10/2020 Về việc thực hiện Quyết định số 1482/QĐ-UBND-HC ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh
9 3938/UBND-VX 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
10 3936/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Lưới trung thế Ô bao Bưng Môn – Thanh Niên
11 3935/QĐ-UBND 02/10/2020 Phê duyệt điều chỉnh diện tích nền nhà số 01, 02 lô I thuộc quy hoạch Cụm dân cư Tân Kiều (mở rộng)
12 3925/QĐ-UBND 01/10/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Lưới hạ thế đường Lê Thị Hồng Gấm
13 2581/QĐ-UBND 13/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà ăn Huyện ủy
14 3921/UBND-XDCB 01/10/2020 V/v phát sinh khối lượng công trình Đường bờ Bắc kênh NVT A (kênh Nhì-kênh Giữa)
15 1421/VP.UBND-VX 01/10/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020
16 3893/UBND-VX 30/09/2020 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
17 1358/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 2.0
18 1359/VPUBND-VX 30/09/2020 V/v phối hợp thẩm định các vị trí đề xuất xây dựng trạm BTS đợt 3 năm 2020
19 3897/UBND-VX 30/09/2020 V/v tăng cường thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn huyện
20 3900/UBND-XDCB 30/09/2020 V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 04 (cầu) thuộc dự án Đường bờ Nam kênh Tư Mới (thị trấn Mỹ An-ranh Tiền Giang)