Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 718/VPUBND-VX 10/05/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021
2 717/VPUBND-XDCB 10/05/2021 V/v thông tin về Khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số
3 2294/UBND-TH 10/05/2021 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
4 2276/UBND-NV 07/05/2021 V/v góp ý dự thảo văn bản
5 2274/UBND-XDCB 07/05/2021 V/v báo cáo số hộ người có công cách mạng cần được hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025
6 705/VPUBND-VX 06/05/2021 V/v thực hiện kiểm tra, rà soát các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện
7 704/VPUBND-NN 06/05/2021 V/v góp dự thảo Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
8 1905/UBND-XDCB 14/04/2021 V/v tạm ngưng thi công công trình Hạ tầng trung tâm đô thị Trường Xuân
9 701/VPUBND-NV 06/05/2021 V/v thống kê đăng ký nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo
10 700/VPUBND-VX 06/05/2021 V/v tổ chức các hoạt động can thiệp phòng ngừa, giãm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em trong trường học năm 2021
11 2271/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hồ Thị Chen
12 2270/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Dương Văn Hùng
13 2269/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Nguyễn Thị Vân
14 2268/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 297/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà tại Cụm dân cư Trung tâm xã Phú Điền - Nguyễn Thị Năm
15 2267/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Văn Ẩn
16 2266/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Điền
17 2265/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Thị Phượng
18 2264/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Đinh Thị Hường
19 2263/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - Cao Văn Hồng
20 2262/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - Phạm Văn Phúc