Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2433/VPUBND-VX 14/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 của Chính phủ
2 2432/VPUBND-NN 17/10/2022 Về việc tham mưu danh sách tham dự lớp tập huấn TOT cho cán bộ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
3 2431/VPUBND-VX 17/10/2022 V/v thông tin, tuyên truyền Chương trình tuyên truyền lưu động năm 2022
4 2430/VPUBND-XDCB 17/10/2022 V/v ý kiến liên quan đến công trình nút giao đường nhánh Cửa hàng xăng dầu Petro Đồng Tháp đấu nối vào đường vành đai ĐT.844 tại Km31+257 bên trái tuyến
5 2443/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v xác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân
6 6249/QĐ-UBND 17/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho bà Nguyễn Thị Bé Sáu
7 6248/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 6250/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 6251/QĐ-UBND 17/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
10 6273/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, thửa 58
11 6272/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Phan Thị Tuyết Nhung, thửa 57
12 6271/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Bà Huỳnh Ngọc Hân, thị trấn Mỹ An
13 6270/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc giao đất tại Tuyến dân cư An Phong - Mỹ Hòa - hộ ông Ngô Minh Kha, xã Tân Kiều
14 6269/QĐ-UBND 17/10/2022 Về việc công nhận 05 (năm) sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2022
15 2442/VPUBND-TCKH 17/10/2022 V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
16 6253/UBND-NN 17/10/2022 Về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2022
17 6265/UBND-TCKH 17/10/2022 V/v bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại địa phương
18 6264/UBND-TNMT 17/10/2022 V/v ý kiến đối với thủ tục hành chính môi trường của Công ty TNHH MTV Nguyên Khang Tháp Mười
19 6208/TTr-UBND 13/10/2022 Về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tháp Mười
20 6257/UBND-VX 17/10/2022 V/v quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường