Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1419/VPUBND-XDCB 30/09/2020 V/v tăng cường công tác quản lý công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng tường bao che, tường ngăn kích thước lớn
2 1420/VPUBND-TCKH 30/09/2020 V/v hoàn chỉnh Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (lần 2)
3 3912/UBND-TH 30/09/2020 V/v triển khai Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ
4 3920/QĐ-UBND 01/10/2020 Về việc thay thế Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ
5 3919/QĐ-UBND 01/10/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
6 3917/QĐ-UBND 01/10/2020 Về việc thay thế Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao đất tại Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển
7 1357/VP.UBND-VX 30/09/2020 V/v đánh giá và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
8 1356/VPUBND-XDCB 30/09/2020 V/v đăng ký nhu cầu phát triển điện năng lượng mặt trời
9 3891/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc giao đất tại Khu dân cư trung tâm xã Đốc Binh Kiều
10 3890/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ
11 3888/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc điều chỉnh Quyết định giao nền nhà Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền, xã Phú Điền
12 3885/QĐ-UBND 30/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
13 3876/UBND-VX 29/09/2020 V/v chỉ đạo tăng cường mở lớp và thanh toán kinh phí mở lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020
14 3874/QĐ-UBND 29/09/2020 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
15 1349/VPUBND-XDCB 25/09/2020 V/v di dời hạ tầng kỹ thuật để thi công công trình Mở rộng đường ĐT.846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
16 1347/VPUBND-XDCB 25/09/2020 V/v sử dụng vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dung nông thôn mới năm 2020
17 1346/VPUBND-XDCB 25/09/2020 V/v đề xuất xây dựng nhà vệ sinh công cộng khu vực Mô hình sản xuất lúa lý tưởng
18 3867/UBND-TCKH 28/09/2020 V/v góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050
19 3863/UBND-VX 28/09/2020 V/v thống nhất cho triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống tại các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện
20 3864/UBND-XDCB 28/09/2020 V/v đăng ký bổ sung vốn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa và vốn cấp bù thủy lợi phí