Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2261/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - Trần Văn Nhân
2 2260/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc điều chỉnh quyết định giao nền nhà trả chậm cụm dân cư Hội Kỳ Nhất - Ngô Văn Loan
3 2259/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh Ba Mỹ Điền - Đỗ Hữu Tường
4 2258/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Văn Rành
5 2233/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Ngọc Sơn
6 2232/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc thay thế Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Văn Chanh
7 699/VPUBND-TH 06/05/2021 V/v cung cấp thông tin người làm công tác văn thư, lưu trữ
8 698/VPUBND-TH 06/05/2021 V/v tham mưu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021
9 2253/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - DNTN Phúc Thành
10 2252/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Tổng Cty Điện lực miền Nam
11 2251/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - ĐT850 - Đất do UBND xã quản lý
12 2250/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - ĐT845 - đất do UBND xã quản lý
13 2249/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc thu hồi quyền sử dụng đất - ĐT 856 - Đất do UBND xã quản lý
14 2248/UBND-XDCB 06/05/2021 V/v xây dựng cổng, hàng rào, trồng cây xanh, thảm cỏ khu vực Bến xe Thanh Mỹ
15 2247/UBND-NN 06/05/2021 V/v cung cấp thông tin thí điểm thực hiện mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp
16 2246/UBND-XDCB 06/05/2021 V/v ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp
17 2245/UBND-NN 06/05/2021 V/v thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021
18 2244/UBND-XDCB 06/05/2021 V/v chủ động chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục về đất đai để lập phương án bồi thường
19 2243/KH-UBND 06/05/2021 Chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2021
20 2242/UBND-XDCB 06/05/2021 V/v rà soát, bổ sung các tuyến xe buýt mới vào quy hoạch