Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2183/BC-UBND 28/03/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chuyển đổi số năm 2022
2 2252/UBND-NC 30/03/2023 Về việc xin vắng mặt đối với vụ án dân sự thụ lý số 112/2023/TLPT-DS ngày 23/3/2023 của TAND tỉnh Đồng Tháp_vụ án ông Lê Văn Đơ - Lê Văn On
3 2254/QĐ-UBND 30/03/2023 Quyết định về việc Ủy quyền Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện ký hợp đồng ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
4 68/QĐ-XPVPHC 30/03/2023 Quyết định xử phạt VPHC đối với ông Lê Trường Sơn (Mỹ Quí)
5 2255/QĐ-UBND 30/03/2023 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Nguyễn Ngọc Hiếu, ngụ Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
6 2256/KH-UBND 30/03/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 – 2030” trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 2257/QĐ-UBND 30/03/2023 Quyết định phê duyệt dự án mô hình giảm nghèo bền vững xã Mỹ An, giai đoạn 2022-2025
8 2243/UBND-NC 29/03/2023 Về việc báo cáo tổng kết thực hiện Luật PCCC và Luật Sửa đổi
9 2258/UBND-VX 30/03/2023 V/v rà soát lao động có nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
10 165/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
11 167/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
12 164/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
13 163/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 162/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
15 161/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
16 160/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
17 159/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
18 158/QĐ-UBND - 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
19 157/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 156/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội