Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3714/UBND-XDCB 21/09/2020 V/v nghiệm thu khối lượng thực tế công trình Sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Lợi (điểm chính)
2 3860/UBND-NC 28/09/2020 Công văn chỉ đạo triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP theo Kế hoạch số 220 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
3 3859/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
4 3858/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 362/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Tân Kiều
5 3857/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 3855/BCĐ 28/09/2020 Công văn chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xét công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự năm 2020
7 3779/KH-UBND 24/09/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”
8 3851/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thành lập lại Hội đồng tư vấn chỉ định nhà thầu xây dựng huyện Tháp Mười
9 3838/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 321/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Phú Điền
10 3837/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà mua trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ
11 3836/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà mua trả chậm tại Cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ
12 3835/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ
13 3834/UBND-TCKH 28/09/2020 V/v tạm ứng kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ công trình Cầu kênh 307 (Mỹ Hiệp - Thanh Mỹ)
14 3833/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc điều chỉnh Quyết định giao nền nhà trả chậm Tuyến dân cư kênh ba Mỹ Điền
15 3832/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
16 3831/UBND-TCKH 28/09/2020 V/v thúc đẩy xuất khẩu gạo trên địa bàn huyện, trong bối cảnh dịch Covid-19
17 3827/QĐ-UBND 28/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 494/QĐ-UB ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất, xã Trường Xuân
18 3826/QĐ-UBND 28/09/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà phố đường Lê Quí Đôn mở rộng
19 1350/VP.UBND-VX 28/09/2020 V/v thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về giám sát triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
20 3825/UBND-NN 28/09/2020 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan diện rộng