Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2241/QĐ-UBND 06/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp lưới điện 3 pha đường bờ Đông kênh K27 (nhà ông Quốc Trầm - kênh 5000)
2 2239/UBND-TCKH 06/05/2021 V/v triển khai các hoạt động kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông, thủy sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
3 2238/UBND-XDCB 06/05/2021 V/v thống nhất chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 03)
4 2237/UBND-NN 06/05/2021 V/v tập trung kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
5 2228/QĐ-UBND 05/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình CDC Gò Tháp mở rộng
6 2228/QĐ-UBND 05/05/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao Đông kênh Nhất (kênh Năm - MHX)
7 2183/KH-UBND 29/04/2021 Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
8 4941/QĐ-UBND 04/12/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cống thoát nước, đường nội bộ khu chợ Hưng Thạnh
9 5353/QĐ-UBND 21/12/2020 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa cống thoát nước, đường nội bộ khu chợ Hưng Thạnh
10 2221/KH-UBND 05/05/2021 KẾ HOẠCH Phát triển thể dục thể thao huyện Tháp Mười giai đoạn 2021 - 2025
11 2220/UBND-NC 05/05/2021 Về việc xác định ranh quy hoạch; bồi thường, GPMB tại Trường THPT Trường Xuân
12 2218/UBND-TH 29/04/2021 V/v cung cấp thông tin đối tượng được khảo sát năm 2021
13 2196/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc tổ chức các Khối, Cụm thi đua năm 2021,phân công Trưởng, Phó Khối; Trưởng, Phó Cụm thi đua
14 2218/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Nguyễn Văn Chòn
15 2217/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Dũng
16 2216/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Hải
17 2215/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Định
18 2214/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Thu
19 2213/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thanh Hoài
20 2212/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Thân Thị Lắm