Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2211/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Thương
2 2210/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Thị Tuyết
3 2209/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp - Nguyễn Văn Hưng
4 2208/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Thương
5 2207/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Thương
6 2206/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Thương
7 2205/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Hoanh
8 2204/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2021
9 2193/KH-UBND 29/04/2021 Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021
10 2203/BC-UBND 04/05/2021 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
11 2202/QĐ-UBND 04/05/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Lê Văn Hoanh
12 690/VPUBND-TH 04/05/2021 V/v triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
13 689/VPUBND-XDCB 04/05/2021 V/v cung cấp thông tin lập kiểm toán chuyên đề quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị
14 688/VPUBND-VX 04/05/2021 V/v triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet
15 687/VPUBND-NN 04/05/2021 V/v phối hợp cung cấp thông tin ngành hàng chế biến rau quả
16 685/VPUBND-NN 29/04/2021 V/v thanh toán hết vốn sự nghiệp Trung ương Chương trình xây dựng NTM năm 2020
17 2181/BC-UBND 29/04/2021 Báo cáo tình hình triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế việc triển khai thực hiện kết luận kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 tại huyện
18 2178/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội Đỗ Văn Phát
19 2177/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Đỗ Văn Nhân
20 2176/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc trợ cấp xã hội Nguyễn Võ Bảo Yến