Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 140/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
2 139/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2022
3 138/BC-UBND 06/01/2023 Việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp sản xuất rau củ quả xuất khẩu tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
4 137/BC-UBND 06/01/2023 Việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản tại Cụm công nghiệp – Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
5 136/UBND-TNMT 06/01/2023 V/v thẩm định hồ sơ khái toán ô chôn lấp số 2 Bãi rác Trường Xuân
6 135/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định phê duyệt danh sách kê khai TSTN năm 2022
7 [134/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Hội có tính chất đặc thù huyện Tháp Mười năm 2023
8 133/UBND-XDCB 06/01/2023 V/v ý kiến mở bến thuỷ nội địa Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Được
9 132/UBND-NN 06/01/2023 Về việc góp ý dự thảo Báo cáo chuẩn bị Họp Ban Chỉ đạo tỉnh Quí IV/2022.
10 131/UBND-NN 06/01/2023 Về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ lao động trẻ làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025 và năm 2023 theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND
11 130/BC-UBND 06/01/2023 Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: 30/12/2022
12 2218/KH-UBND 28/03/2023 Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thu ngân sách năm 2023”
13 127/KH-UBND 06/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2023
14 2217/UBND-TNMT 28/03/2023 V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện bảo vệ môi trường và thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 2215/UBND-NV 28/03/2023 V/v chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn kiểm tra thực hiện Đề án 06/CP
16 2214/UBND-NC 28/03/2023 Về việc tham mưu giải quyết đơn của bà Cao Thị Mạnh, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
17 2213/UBND-NC 28/03/2023 Về việc tham mưu giải quyết đơn ông Cao Văn Nhỏ, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An
18 126/KH-BCĐ 06/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tháp Mười năm 2023
19 125/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
20 124/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc trợ cấp xã hội