Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3824/UBND-TCKH 28/09/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai và công tác ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn, thanh toán tiền điện trên địa bàn
2 3823/QĐ-UBND 28/09/2020 Bổ sung kinh phí và phân khai chi tiết từ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019
3 1343/VP.UBND-VX 25/09/2020 V/v phối hợp đưa sản phẩm hỗ trợ nông dân lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart
4 3808/UBND-TCKH 25/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 3776/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 3781/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 620/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư An Phong - Đường Thét
7 3782/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 3784/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
9 3786/UBND-NC 24/09/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch
10 3789/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
11 3790/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
12 3791/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc thay thế Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
13 3794/UBND-VX 24/09/2020 V/v tổ chức lại các hoạt động thể thao năm 2020
14 3795/UBND-XDCB 24/09/2020 V/v ý kiến dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh giai đoạn 2021-2025
15 3803/QDD-UBND 24/09/2020 Giao dự toán bổ sung và phân khai nguồn vốn Phát triển hệ thống cây xanh đô thị năm 2020
16 3796/QĐ-UBND 24/09/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm quân trang huấn luyện dự bị động viên năm 2020
17 3804/KH-UBND 24/09/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về du lịch năm 2020
18 1342/VP.UBND-VX 25/09/2020 V/v tăng cường biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn
19 3805/UBND-XDCB 25/09/2020 V/v đăng ký danh mục công trình ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện xây dựng hạ tầng GTNT giai doạn 2021-2025
20 3807/KH-UBND 25/09/2020 Vận động, giới thiệu lao động tham dự, dự tuyển để được tuyển chọn đi làm việc tại Nhật Bản đơn hàng lần 2