Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7403/UBND-VX 24/11/2022 V/v đăng ký tham dự lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2022
2 7400/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, thị trấn Mỹ An
3 7399/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Nguyễn Tuấn Duy, xã Mỹ Quí
4 7398/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - bà Nguyễn Thị Mỹ Linh. thị trấn Mỹ An
5 7397/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Minh Hoàng
6 7396/QĐ-UBND 24/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Phạm Văn Mua
7 7395/BC-UBND 24/11/2022 Báo cáo Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười
8 7394/UBND-XDCB 24/11/2022 V/v đề nghị cung cấp cát san lấp thực hiện các công trình bức thiết trên địa bàn huyện Tháp Mười
9 7391/UBND-TCKH 24/11/2022 V/v chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn tiền sử dụng đất để mua lại giá trị đầu tư Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp Dịch vụ - Thương mại Trường Xuân
10 7389/UBND-TCKH 24/11/2022 V/v thu hồi kinh phí đã hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội và nguồn cải cách tiền lương năm 2019, 2020 để hoàn trả ngân sách cấp tỉnh
11 7388/UBND-NV 24/11/2022 V/v gửi danh sách đầu mối KSTTHC để thiết lập, phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
12 7387/BC-UBND 24/11/2022 BÁO CÁO Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tháng 11 năm 2022
13 7386/UBND-GPXD 23/11/2022 Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Hộ bà ĐỖ KIM LOAN
14 7385/TB-UBND 23/11/2022 Về việc trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết - Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngần, ngụ Ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
15 7384/UBND-VX 23/11/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của Thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
16 7383/UBND-NV 23/11/2022 V/v tham mưu rà soát, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến
17 7382/UBND-NC 23/11/2022 Về việc rà soát đăng ký vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
18 7381/UBND-NC 23/11/2022 Về việc tham mưu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022
19 7380/QĐ-UBND 23/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Đực ngụ tại Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 7378/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bợ ngụ tại Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp