Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 422/UBND-VX 31/03/2020 Về việc quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông
2 424/UBND-VX 31/03/2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông
3 441/TB-UBND 31/03/2020 Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Tổ Hùng Vương năm 2020
4 84/KH-BCĐ 09/04/2020 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
5 369/UBND-VX 23/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
6 951/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Tân Công Sính B
7 731/QĐ-UBND-HC 14/07/2020 Về việc công bố công khai thực hiện thu chi ngân sách nhà nước huyện Tam Nông 6 tháng đầu năm 2020
8 957/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét, nâng cấp thủy lợi nội đồng ô bao số 20
9 966/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông kênh Kháng Chiến - đường nước Ba Quanh)
10 967/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông Mương lộ Cà Dâm - đường nước Tư Hiền)
11 2557/QĐ-UBND-NĐ 16/07/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Tân Công Sính
12 2556/QĐ-UBND-NĐ 16/07/2020 Về việc thu hồi một phần diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H00797
13 908/UBND-NC 09/07/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Cư, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông
14 909/UBND-NC 09/07/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Tạ Văn Đức, ngụ xã Hoà Bình, huyện Tam Nông
15 2700/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm Hòa Bình), thuộc địa bàn xã Hòa Bình
16 2702/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm Hòa Bình), thuộc địa bàn xã Hòa Bình
17 2701/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm Hòa Bình), thuộc địa bàn xã Hòa Bình
18 2704/QDD-UBND-NĐ 25/09/2020 Thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm Hòa Bình), thuộc địa bàn xã Hòa Bình
19 2703/QĐ-UBND-NĐ 25/09/2020 Thu hồi quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Đường An Hòa - Hòa Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm Hòa Bình), thuộc địa bàn xã Hòa Bình
20 967/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông Mương lộ Cà Dâm - đường nước Tư Hiền)