Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1048/UBND-NC 03/08/2020 V/v tăng cường công tác bảo quản tài sản của cá nhân, cơ quan, đơn vị
2 1067/UBND-VX 07/08/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) trong phòng, chống dịch Covid-19
3 661/QĐ-UBND-HC 26/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Di dời hệ thống cống thoát nước trên nền số 01, lô A1 Cụm dân cư Ao Sen mở rộng
4 634/QĐ-UBND-HC 15/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Hiệp
5 635/QĐ-UBND-HC 15/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban Nhân dân ấp An Bình, xã An Long
6 623/QĐ-UBND-HC 12/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban Nhân dân ấp An Phú, xã An Long
7 633/QĐ-UBND-HC 15/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Hội trường Uỷ ban nhân dân thị trấn Tràm Chim
8 624/QĐ-UBND-HC 12/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban nhân dân ấp Long Phú, xã Phú Thọ
9 622/QĐ-UBND-HC 12/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Đường số 4 Cụm dân cư Ấp 3B
10 632/QĐ-UBND-HC 12/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban Nhân dân ấp Phú Bình, xã Phú Thành B
11 637/QĐ-UBND-HC 15/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở Ban Nhân dân ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ
12 641/QĐ-UBND-HC 16/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Nạo vét kênh tạo nguồn bờ Đông kênh 800 kết hợp đắp bờ bao (xuất phát từ kênh Đồng Tiến kết thúc kênh Phú Đức)
13 640/QĐ-UBND-HC 16/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn Đông kênh An Long 2 - Đường nước Út Phước)
14 636/QĐ-UBND-HC 15/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phú Đức
15 657/QĐ-UBND-HC 16/06/2020 Phê duyệt quyết toán công trình Trường Tiểu học An Long A
16 2441-2505/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung lần 2) đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (đoạn qua địa bàn xã An Hoà, huyện Tam Nông)
17 2368-2440/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung lần 2) đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (đoạn qua địa bàn xã An Hoà, huyện Tam Nông)
18 2298-2367/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung lần 2) đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (đoạn qua địa bàn xã An Long, huyện Tam Nông) (Từ số: 2289 - 2367)
19 2149-2288/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung lần 2) đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (đoạn qua địa bàn xã Phú Ninh, huyện Tam Nông) (Từ số: 2149 - 2288)
20 1988-2127/QĐ-UBND 26/06/2020 Quyết định thu hồi QSDĐ (bổ sung lần 2) để thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (đoạn qua địa bàn xã An Hoà, huyện Tam Nông) (Từ số: 1988 - 2127)