Asset Publisher

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2985/SNN-KHTC 14/10/2021 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí chuyển đổi lương của hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
2 2981/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định mức trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
3 2980/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v rà soát dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021
4 2976/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v xin chủ trương tiếp Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 2974/BC-SNN 13/10/2021 Báo cáo ngày Tổ công tác 970 (13/10/2021)
6 2975/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v hỗ trợ phát triển cây quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung
7 2973/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
8 2972/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v chấp thuận cho đoàn công tác Viện Kỹ thuật Biển đến khảo sát lòng dẫn và hiện trạng bờ sông Tiền, khu vực TP Hồng Ngự
9 2971/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v mời họp điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình thuộc dự án Phát triển vùng sản xuất màu trọng điểm, xã Mỹ An Hưng, huyện Lấp Vò
10 2969/BC-SNN 13/10/2021 Báo cáo ngày Tổ công tác 970 (ngày 12/10/2021)
11 2970/BC-SNN 13/10/2021 Báo cáo tuần Thông tin tình hình sản xuất nông nghiệp (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
12 2966/BC-SNN 13/10/2021 Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về Thanh niên năm 2021
13 2968/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v góp ý dự thảo QĐ ban hành Quy chế quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 2965/SNN-KHTC 13/10/2021 V/v đăng ký làm việc nội dung bố trí kinh phí di dời đường ống cấp nước 3 xã Cù Lao Tây huyện Thanh Bình
15 2964/KH-SNN 12/10/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức Tiếp nhận và phân phối quà do Công ty Cổ phần SX-TM-DV Trí Hải hỗ trợ
16 2961/SNN-KHTC 12/10/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh
17 2960/BC-SNN 11/10/2021 Báo cáo ngày Tổ công tác 970 (ngày 11/10/2021)
18 2957/KH-SNN 11/10/2021 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá các tiêu chí chưa được duy trì ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 2956/SNN-KHTC 11/10/2021 V/v quản lý, khai thác khu đất giao cho Viện Chăn nuôi tại xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười
20 2955/SNN-KHTC 11/10/2021 V/v đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 202