Asset Publisher

null Tư pháp Đồng Tháp tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động

Tư pháp Đồng Tháp tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động

(PLVN) -  Phát huy và kế thừa thành tích đã đạt được, năm 2023 ngành tư pháp Đồng Tháp tiếp tục đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào thời điểm kỷ niệm 40 năm thành lập được xem là điểm nhấn ấn tượng của Tư pháp Đồng Tháp trong năm 2022. Trên nền tảng đó, Tư pháp Đồng Tháp tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm và khẳng định vị trí quan trọng của đơn vị “gác cổng” pháp lý, góp phần đắc lực vào sự phát triển toàn diện về mọi mặt của địa phương.

Tư pháp Đồng Tháp tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động  ảnh 1

Sở Tư pháp Đồng Tháp phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật 2022”

Từ đầu năm, Sở đã quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023 bằng các giải pháp cụ thể, hướng đến việc tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp. Bên cạnh đó, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về nội dung, chú trọng thực hiện truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL. Về hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, phát huy vai trò của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở… tham gia PBGDPL. Đặc biệt, đề cao mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc hòa giải cơ sở cũng được Sở đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ người dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư; phát huy hiệu quả, nuôi dưỡng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Hòa giải ở cơ sở.

Tư pháp Đồng Tháp tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động  ảnh 2

Sở phối hợp tổ chức tọa đàm Pháp luật với doanh nghiệp để tạo điều kiện hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Với sự phát triển không ngừng của địa phương kéo theo đó là sự phát triển của các ngành nghề bổ trợ tư pháp. Vì vậy trong thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh việc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản, thừa phát lại…và thực hiện có hiệu quả công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác rà soát, đánh giá nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Các thủ tục hành chính thuộc ngành Tư pháp đảm bảo công khai, minh bạch, chống tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc thực thi các thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật. Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; bám sát tình hình, thực tiễn công tác và hoạt động trợ giúp pháp lý, kịp thời dự báo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp cho biết, Ngành Tư pháp Đồng Tháp sẽ đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo điều hành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Tư pháp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp; nâng cao năng lực tham mưu, sáng tạo, đột phá và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đặc biệt, thực hiện hiệu quả, đạt và vượt 07 nhiệm vụ trọng tâm Giám đốc Sở Tư pháp đã cam kết với Chủ tịch UBND Tỉnh năm 2023. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các lĩnh vực chuyên môn của Sở và ngành Tư pháp như: phần mềm Quản lý Lý lịch Tư pháp, Hệ thống quản lý Hộ tịch, Phần mềm Công chứng, phần mềm quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý… Cập nhật, cung cấp đầy đủ các thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp; phát triển các chuyên mục Thông tin hoạt động nội bộ, chuyên mục Xử lý vi phạm hành chính, Tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin, nghiên cứu văn bản chuyên ngành…”, bà Phượng nhấn mạnh.

Tư pháp Đồng Tháp tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động  ảnh 3

Bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp cho biết, ngành Tư pháp Đồng Tháp sẽ đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo điều hành.

Đồng thời, chú trọng công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động chuyên môn; chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đình Thương

Related Assets