Asset Publisher

null Sở Tư pháp tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính

Sở Tư pháp tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính

Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2023, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu chính (Hội trường Đa năng Bộ Tư pháp) có ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cùng đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp (Hội trường Sở Tư pháp) có ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp và chuyên viên phụ trách công tác hộ tịch của 12 huyện, thành phố.

Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bộ Tư pháp và điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại Hội nghị các đại biểu đã được chuyên viên Phòng Hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trong lĩnh vực hộ tịch; đặc biệt là cách tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông trên Phần mềm đăng ký hộ tịch và việc tạo lập, quản lý tài khoản người dùng ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch.

Trên cơ sở tiếp thu và ghi nhận những ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị của các địa phương trong quá trình triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp đề nghị Cục Công nghệ thông tin và yêu cầu lãnh đạo Phòng Hộ tịch – Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp, tập trung rà soát, kiểm tra khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình sử dụng và khai thác phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp. Đối với các địa phương cần nhanh chóng phối hợp với các ngành có liên quan, xây dựng kế hoạch phối hợp để triển khai việc tập huấn cho công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã về nghiệp vụ, kỹ năng để sớm triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông trên phần mềm đăng ký hộ tịch./.

Hải Thanh

Related Assets