null Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với các cơ sở hoạt động lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn TP. Hồng Ngự

Post details Tin tức

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với các cơ sở hoạt động lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn TP. Hồng Ngự

Ngày 24/12, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp, phối hợp tổ chức kiểm tra thực tế tại các cơ sở hoạt động dịch vụ thể dục thể thao, về việc đánh giá thực hiện các Tiêu chí theo Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở hoạt động trên lĩnh vực thể dục thể thao như CLB Bida, phòng tập Gym, sân bóng đá trên địa bàn Thành phố, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao việc chấp hành của các cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở dịch vụ Thể dục thể thao thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, linh hoạt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với việc tổ chức tập luyện thể dục thể thao.

Qua kiểm tra, Nhằm tạo điều kiện giúp cho các cơ sở hoạt động đảm bảo an toàn, thực hiện đúng các qui định, góp phần duy trì thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao của nhân dân, giúp tăng cường sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362