.::DANH BẠ ĐIỆN THOẠI::.

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

THÀNH ỦY HỒNG NGỰ

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

Lê Hà Luân

Bí thư

0939.942.952

0277.3563.200

Lê Hùng Dũng

Phó Bí thư thường trực

0915.727.111

0277.3563.300

Phạm Tấn Đạt

Phó Bí thư -
Chủ tịch UBND Thành phố

0919.997.379

0277.3563.355

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

Nguyễn Thanh Phong

Chánh Văn phòng

0913.830.973

02773.563.202

Bùi Thanh Phát

Phó Chánh Văn phòng

0909.744.984

Bùi Hồng Hải

Phó Chánh Văn phòng

0944.141.714

BAN TỔ CHỨC

Lâm Phú Cần

Trưởng ban

0918.716.490

Phạm Thị Ngọc Hà

Phó Trưởng ban

0939.800.495

BAN TUYÊN GIÁO

Lâm Minh Lệ

Trưởng ban

0913.705.036

0277.3563.212

Nguyễn Thị Phương Trang

Phó Trưởng ban

0913.345.100

0277.3563.211

ỦY BAN KIỂM TRA

Võ Trọng Nghĩa

Chủ nhiệm

0918.472.262

Phạm Văn Tùng

Phó Chủ nhiệm

0907.674.565

Phạm Thủy Nông

Phó Chủ nhiệm

0918.715.216

BAN DÂN VẬN

Chủ tịch

Lê Văn Lù

Phó Chủ tịch

0918.636.696

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

Lâm Minh Lệ

Giám đốc

0913.705.036

0277.3563.212

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Giám đốc

0396.953.096

0277.3563.510

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lê Hà Luân

Chủ tịch HĐND

0939.942.952

Dương Thị Hoa Ngọc

Phó Chủ tịch HĐND

0387.004.737

Võ Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Kinh tế Xã hội

0333.221.414

Dương Hoài Thanh

Phó Trưởng Ban Kinh tế Xã hội

0919.993.500

Lâm Phú Cần

Trưởng Ban Pháp chế

0918.716.490

Trần Thanh Loan

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0917.272.488

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ

Chủ tịch

Trần Việt Hồng

Phó Chủ tịch

 0913.669.662

0277.3563.352

Nguyễn Văn Danh

Phó Chủ tịch

0918.664.978

0277.3563.352

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Trương Thị Bé Sáu

Chủ tịch

0913.798.481

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Chủ tịch

0977.404.949

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trần Quyết

Bí thư

0986.789.085

Nguyễn La Xuân Mạnh

Phó Bí thư

0988.897.033

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Nguyễn Phúc Nhi

Chủ tịch

0915.315.877

Lê Tuyết Nhung

Phó Chủ tịch

0919.953355

HỘI NÔNG DÂN

Huỳnh Văn Quốc

Chủ tịch

0939.997773

Nguyễn Văn Trạng

Phó Chủ tịch

0913.771.394

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Đào Ngọc Ứng

Chủ tịch

0918.365.002

Huỳnh Văn Tài

Phó Chủ tịch

0918054725

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch

0959.922.522

Nguyễn Thành Ang

Phó Chủ tịch

0918.866.104

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Phạm Tấn Đạt

Chủ tịch

0919.997.379

Huỳnh Tú Linh

Phó Chủ tịch

0918.313.822

Nguyễn Văn Hậu

Phó Chủ tịch

0919.617.666

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Trần Văn Sang

Chánh Văn phòng

0944.411.162

Lê Tấn Thành

Phó Chánh Văn phòng

0944.344.988

0277.3563.360

Huỳnh Thanh Sang

Phó Chánh Văn phòng

0944.627.621

0277.3563.350

Trần Thuỳ Dung

Phó Chánh Văn phòng

0986.730.840

0277.3563.356

2. THANH TRA

Lê Việt Hùng

Chánh Thanh tra

0918.258.661

0277.3563.599

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó Chánh Thanh tra

0915.760.331

0277.3563.499

Nguyễn Quốc Đại

Phó Chánh Thanh tra

0834.666.969

0277.3563.499

3. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Kim Yến

Trưởng phòng

0919.666.504

0277.3563.162

Lê Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng

0919.520.963

0277.3563.330

Nguyễn Quốc Sử

Phó Trưởng phòng

0907.837.266

0277.3563.551

4. PHÒNG KINH TẾ

Dương Phú Xuân

Trưởng phòng

0918.663.900

Lê Hồng Như

Phó Trưởng phòng

0919.528.303

Trần Trung Tín

Phó Trưởng phòng

0906.876.839

5. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trần Thụy Ngọc Diễm

Trưởng phòng

0985.776.997

0277.3563.220

Ngô Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng

0945.019.200

Lê Thị Quí

Phó Trưởng phòng

0949.110.711

6. PHÒNG NỘI VỤ

Khương Phước Lợi

Phó Trưởng phòng

036.8844.679

0277.3563.379

Khưu Tấn Lực

Phó Trưởng phòng

0944.769.967

7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Nguyễn Hoàng Hải

Trưởng phòng

0907.958.289

Đinh Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

0988 99 27 98

8. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Lê Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0919.543.970

0277.3560.710

Hà Ngọc Giàu

Phó Trưởng phòng

0918.749.779

Trương Minh Quang

Phó Trưởng phòng

0945.789.054

0277.3563.464

9. PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Lê Hữu Thanh

Trưởng phòng

0918.351.545

0277.3563.232

Nguyễn Thị Lanh

Phó Trưởng phòng

0913.065.650

0277.3583.233

10. PHÒNG TƯ PHÁP

Nguyễn Văn Khối

Trưởng phòng

0919.239.474

0277.3563.177

Lê Mộc Nhân

Phó Trưởng phòng

0965.221.499

0277.3563.188

11. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trang Văn Hận

Trưởng phòng

083.799.7300

Đỗ Văn Sáng

Phó Trưởng phòng

0902.743.545

Tiêu Huỳnh Xuyên

Phó Trưởng phòng

0949.343.377

12. PHÒNG Y TẾ

Nguyễn Hoàng Điền

Trưởng phòng

0919.180.757

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO & TRUYỀN THANH

Phạm Minh Hải

Giám đốc

0934.030.522

Trần Văn Bào

Phó Giám đốc

0919.027.916

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Phan Văn Hậu

Giám đốc

0918.413.304

0277.3563.401

Phạm Văn Một

Phó Giám đốc

0946.373.730

0277.3563.401

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Trương Văn Đến

Đội trưởng

0911.952.977

0277.3546.456

Lê Văn Sơn

Phó Đội trưởng

0918.746.934

BAN QUẢN LÝ CHỢ VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

Đào Anh Tuấn

Trưởng ban

0907.969.001

Lê Thành Tâm

Phó Trưởng ban

0918.789.098

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Trần Văn Nơi

Giám đốc

0901.210.808

Trần Hữu Tài

Phó Giám đốc

0939.180.555

Nguyễn Đức Minh

Phó Giám đốc

0942.303.075

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

PHƯỜNG AN THẠNH

Nguyễn Thanh Phong

Bí thư - Chủ tịch

0818.568.569

Lê Văn Thanh

Phó Chủ tịch

0907.144.655

Phạm Thị Kim Yến

Phó Chủ tịch

0946.411.141

PHƯỜNG AN LẠC

Nguyễn Vũ Hiền

Bí thư - Chủ tịch

0939.499.303

Huỳnh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

0919.886.300

Nguyễn Hữu Lợi

Phó Chủ tịch

0949.346.939

PHƯỜNG AN LỘC

Phạm Văn Cọp

Bí thư - Chủ tịch

0919.191.394

Võ Thanh Long

Phó Chủ tịch

0919.814.384

Cao Hoàng Tuấn

Phó Chủ tịch

0979.734.303

PHƯỜNG AN BÌNH A

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch

0919.302.727

02773.838.038

Dương Lê Đức Thụy

Phó Chủ tịch

0918.777.920

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Chủ tịch

0917.210.008

PHƯỜNG AN BÌNH B

Nguyễn Văn Bình

Bí thư - Chủ tịch

0919.466.323

Phạm Hữu Nhơn

Phó Chủ tịch

0934.027.222

Nguyễn Phước Sang

Phó Chủ tịch

0988.898.227

XÃ BÌNH THẠNH

Trần Thị Quyền

Phó Chủ tịch

0977.449.350

Trương Văn Thành

Phó Chủ tịch

0947.444.413

XÃ TÂN HỘI

Nguyễn Chí Dũng

Chủ tịch

0919.947.856

Thái Văn Hận

Phó Chủ tịch

0916.345.963

Lê Thị Hồng Lụa

Phó Chủ tịch

0919.517.101

  ------------------

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362