.::DANH BẠ ĐIỆN THOẠI::.

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

 

THÀNH ỦY HỒNG NGỰ

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

Lê Hà Luân

Bí thư

0939.942.952

0277.3563.200

 

Lê Hùng Dũng

Phó Bí thư thường trực

0915.727.111

0277.3563.300

 

Phạm Tấn Đạt

Phó Bí thư -
Chủ tịch UBND Thành phố

0919.997.379

0277.3563.355

 

VĂN PHÒNG THỊ ỦY

Nguyễn Thanh Phong

Chánh Văn phòng

0913.830.973

02773.563.202

 

Bùi Thanh Phát

Phó Chánh Văn phòng

0909.744.984

 

BAN TỔ CHỨC

Lâm Phú Cần

Trưởng ban

0918.716.490

 

Phạm Thị Ngọc Hà

Phó Trưởng ban

0939.800.495

 

BAN TUYÊN GIÁO

Lâm Minh Lệ

Trưởng ban

0913.705.036

0277.3563.212

 

Nguyễn Thị Phương Trang

Phó Trưởng ban

0913.345.100

0277.3563.211

 

ỦY BAN KIỂM TRA

Võ Trọng Nghĩa

Chủ nhiệm

0918.472.262

 

Phạm Văn Tùng

Phó Chủ nhiệm

0907.674.565

 

Phạm Thủy Nông

Phó Chủ nhiệm

0918.715.216

 

BAN DÂN VẬN

Phạm Thiện Bửu

Chủ tịch

0918.109.644

 

Lê Văn Lù

Phó Chủ tịch

0918.636.696

 

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

Lâm Minh Lệ

Giám đốc

0913.705.036

0277.3563.212

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Giám đốc

0396.953.096

0277.3563.510

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lê Hà Luân

Chủ tịch HĐND

0939.942.952

 

Dương Thị Hoa Ngọc

Phó Chủ tịch HĐND

0387.004.737

 

Võ Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Kinh tế Xã hội

0333.221.414

 

Dương Hoài Thanh

Phó Trưởng Ban Kinh tế Xã hội

0919.993.500

 

Lâm Phú Cần

Trưởng Ban Pháp chế

0918.716.490

 

Trần Thanh Loan

Phó Trưởng Ban Pháp chế

0917.272.488

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI THÀNH PHỐ

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ

Phạm Thiện Bửu

Chủ tịch

0918.109.644

0277.3563.353

 

Trần Việt Hồng

Phó Chủ tịch

 0913.669.662

0277.3563.352

 

Nguyễn Văn Danh

Phó Chủ tịch

0918.664.978

0277.3563.352

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Trương Thị Bé Sáu

Chủ tịch

0913.798.481

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Chủ tịch

0977.404.949

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trần Quyết

Bí thư

0986.789.085

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Nguyễn Phúc Nhi

Chủ tịch

0915.315.877

 

Lê Tuyết Nhung

Phó Chủ tịch

0919.953355

 

HỘI NÔNG DÂN

Huỳnh Văn Quốc

Chủ tịch

0939.997773

 

Nguyễn Văn Trạng

Phó Chủ tịch

0913.771.394

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Nguyễn Văn Chắt

Chủ tịch

0913.967.798

 

Đào Ngọc Ứng

Phó Chủ tịch

0918.365.002

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch

0959.922.522

 

Nguyễn Thành Ang

Phó Chủ tịch

0918.866.104

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Phạm Tấn Đạt

Chủ tịch

0919.997.379

 

Huỳnh Tú Linh

Phó Chủ tịch

0918.313.822

 

Nguyễn Văn Hậu

Phó Chủ tịch

0919.617.666

 

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Trần Văn Sang

Chánh Văn phòng

0944.411.162

 

Lê Tấn Thành

Phó Chánh Văn phòng

0944.344.988

0277.3563.360

 

Huỳnh Thanh Sang

Phó Chánh Văn phòng

0944.627.621

0277.3563.350

 

Trần Thuỳ Dung

Phó Chánh Văn phòng

0986.730.840

0277.3563.356

 

2. THANH TRA

Lê Việt Hùng

Chánh Thanh tra

0918.258.661

0277.3563.599

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó Chánh Thanh tra

0915.760.331

0277.3563.499

 

3. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Kim Yến

Trưởng phòng

0919.666.504

0277.3563.162

 

Lê Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng

0919.520.963

0277.3563.330

 

Nguyễn Quốc Sử

Phó Trưởng phòng

0907.837.266

0277.3563.551

 

4. PHÒNG KINH TẾ

Dương Phú Xuân

Trưởng phòng

0918.663.900

 

Nguyễn Huấn

Phó Trưởng phòng

0907.475.920

0277.3563.400

 

Phan Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0907.389.380

0277.3563.400

 

5. PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Trần Thụy Ngọc Diễm

Trưởng phòng

0985.776.997

0277.3563.220

 

Ngô Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng

0945.019.200

 

Lê Thị Quí

Phó Trưởng phòng

0949.110.711

 

6. PHÒNG NỘI VỤ

Lê Hồng Như

Trưởng phòng

0919.528.303

 

Khương Phước Lợi

Phó Trưởng phòng

036.8844.679

0277.3563.379

 

Khưu Tấn Lực

Phó Trưởng phòng

0944.769.967

 

7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Nguyễn Hoàng Hải

Phó Trưởng phòng

0907.958.289

 

Đinh Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

0988 99 27 98

 

8. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Lê Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0919.543.970

0277.3560.710

 

Hà Ngọc Giàu

Phó Trưởng phòng

0918.749.779

 

Trương Minh Quang

Phó Trưởng phòng

0945.789.054

0277.3563.464

 

9. PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Lê Hữu Thanh

Trưởng phòng

0918.351.545

0277.3563.232

 

Nguyễn Thị Lanh

Phó Trưởng phòng

0913.065.650

0277.3583.233

 

10. PHÒNG TƯ PHÁP

Nguyễn Văn Khối

Trưởng phòng

0919.239.474

0277.3563.177

 

Lê Mộc Nhân

Phó Trưởng phòng

0965.221.499

0277.3563.188

 

11. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trang Văn Hận

Trưởng phòng

083.799.7300

 

Đỗ Văn Sáng

Phó Trưởng phòng

0902.743.545

 

Tiêu Huỳnh Xuyên

Phó Trưởng phòng

0949.343.377

 

12. PHÒNG Y TẾ

Nguyễn Hoàng Điền

Trưởng phòng

0919.180.757

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO & TRUYỀN THANH

Trần Minh Hậu

Giám đốc

0913.755.871

0277.3563229

 

Trần Văn Bào

Phó Giám đốc

0919.027.916

 

Nguyễn Hữu Tâm

Phó Giám đốc

0913.714.079

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Phan Văn Hậu

Giám đốc

0918.413.304

0277.3563.401

 

Lê Hoàng Nam

Phó Giám đốc

0949.443.938

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Trương Văn Đến

Đội trưởng

0911.952.977

0277.3546.456

 

Lê Văn Sơn

Phó Đội trưởng

0918.746.934

 

BAN QUẢN LÝ CHỢ VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG

Đào Anh Tuấn

Trưởng ban

0907.969.001

 

Lê Thành Tâm

Phó Trưởng ban

0918.789.098

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Trần Văn Nơi

Giám đốc

0901.210.808

 

Trần Hữu Tài

Phó Giám đốc

0939.180.555

 

Nguyễn Đức Minh

Phó Giám đốc

0942.303.075

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

PHƯỜNG AN THẠNH

Nguyễn Thanh Phong

Bí thư - Chủ tịch

0818.568.569

 

Lê Văn Thanh

Phó Chủ tịch

0907.144.655

 

Phạm Thị Kim Yến

Phó Chủ tịch

0946.411.141

 

PHƯỜNG AN LẠC

Nguyễn Vũ Hiền

Bí thư - Chủ tịch

0939.499.303

 

Huỳnh Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

0919.886.300

 

Nguyễn Hữu Lợi

Phó Chủ tịch

0949.346.939

 

PHƯỜNG AN LỘC

Phạm Văn Cọp

Bí thư - Chủ tịch

0919.191.394

 

Võ Thanh Long

Phó Chủ tịch

0919.814.384

 

Cao Hoàng Tuấn

Phó Chủ tịch

0979.734.303

 

PHƯỜNG AN BÌNH A

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch

0919.302.727

02773.838.038

 

Dương Lê Đức Thụy

Phó Chủ tịch

0918.777.920

 

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Chủ tịch

0917.210.008

 

PHƯỜNG AN BÌNH B

Nguyễn Văn Bình

Bí thư - Chủ tịch

0919.466.323

 

Phạm Hữu Nhơn

Phó Chủ tịch

0934.027.222

 

Nguyễn Phước Sang

Phó Chủ tịch

0988.898.227

 

XÃ BÌNH THẠNH

Lê Thanh Tuấn

Chủ tịch

0919.167.215

 

Trần Thị Quyền

Phó Chủ tịch

0977.449.350

 

Trương Văn Thành

Phó Chủ tịch

0947.444.413

 

XÃ TÂN HỘI

Nguyễn Chí Dũng

Chủ tịch

0919.947.856

 

Thái Văn Hận

Phó Chủ tịch

0916.345.963

 

Lê Thị Hồng Lụa

Phó Chủ tịch

0919.517.101

 

  ------------------

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...