Danh mục chính Menu

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp

Họ và tên: Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/01/1961

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ chính trị: Cử nhân

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Họ và tên: Phạm Văn Hòa

Ngày sinh: 02/10/1962

Quê quán: Phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Hành chính

Trình độ chính trị: Cử nhân

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội