Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (anh Võ Văn Lập, sinh năm 1985) Hoàng Thi 29/11/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (ông Quách Văn Kiệt, sinh năm 1964) Hoàng Thi 29/11/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (bà Nguyễn Thị Thuộc, sinh năm 1953) Hoàng Thi 22/11/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết (ông Kha Quốc Lợi, sinh năm 1969) Hoàng Thi 16/11/2022
Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Tiền Hoàng Thi 14/11/2022
Thông báo tống đạt cho người vắng mặt tại nơi cư trú trên phương tiện thông tin đại chúng về việc thụ lý, giải quyết vụ án (ông Trần Đăng Vượng, sinh năm 1982; bà Đỗ Hồng Nhung, sinh năm 1976) Hoàng Thi 03/11/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1962) Hoàng Thi 01/11/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (anh Lê Văn Tý, sinh năm 1982) Hoàng Thi 26/10/2022
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2022 Hoàng Thi 21/10/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (ông Tô Văn Việt, sinh năm 1962) Hoàng Thi 10/10/2022
Thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 (môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành) Hoàng Thi 03/10/2022
Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 Hoàng Thi 30/09/2022
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui tại Khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 (bổ sung) Hoàng Thi 28/09/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (anh Võ Văn Lập, sinh năm 1985) Hoàng Thi 21/09/2022
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích (chị Kim Thị Mỹ Lan, sinh năm 1989) Hoàng Thi 19/09/2022
Thông báo kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022 Hoàng Thi 16/09/2022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022 Hoàng Thi 16/09/2022
Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai Hoàng Thi 15/09/2022
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1986) Hoàng Thi 12/09/2022
Thông báo về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hoàng Thi 08/09/2022