Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022

Trang chủ Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)