Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022

Trang chủ Thông báo

Thông báo kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)