Xuất bản thông tin

null Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Trang chủ Thông báo

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)