Danh mục chính Menu

Thông tin lãnh đạo sở GTVT

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Ông Nguyễn Văn Cống

- Ngày sinh: 05/9/1957

- Quê quán: phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc/Bí thư Đảng uỷ cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Phạm Văn Tổng

- Năm sinh: 1957

- Quê quán: xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc/Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Phạm Thanh Tuấn

- Ngày sinh: 01/01/1960

- Quê quán: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế công nghiệp

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc/Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 328 Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp