Danh mục chính Menu

Thông tin lãnh đạo sở nội vụ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

- Ông Trần Anh Dũng

- Năm sinh: 20/8/1962

- Quê quán: xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: đường Tắc Thầy Cai, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Phan Văn Tiếu

- Năm sinh: 1955

- Quê quán: phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ chính trị: Cử nhân

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 22 Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Nguyễn Văn Thuận

- Năm sinh: 1966

- Quê quán: xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp

- Chỗ ở hiện nay: 102 Điện Biên Phủ, tổ 28, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Lê Minh Thái

- Năm sinh: 22/10/1977

- Quê quán: thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm GDCT, Cử nhân Anh Văn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp – Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng

- Chỗ ở hiện nay: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Ông Bùi Minh Hùng

- Năm sinh: 10/4/1956

- Quê quán: xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp – Trưởng Ban Ban Tôn giáo

- Chỗ ở hiện nay: 42 Trương Định, tổ 42, khóm 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp