Tra-Cuu-Gia-Dat

Tra cứu giá đất

STT Tên đường Đơn vị hành chính Vị trí Giá loại 1 Giá loại 2 Giá loại 3 Giá loại 4
1 Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Cao Lãnh Ngã tư đường 200000 190000 180000 160000
2 Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Sa Đéc Ngã tư đường 200000 190000 180000 170000