Xuất bản thông tin

Nhân sự Tỉnh Đồng Tháp
banner cong thong tin dong thap

Ngày 02/7/2021, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã chính thức khai mạc. Kỳ họp đã thông qua báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 58/58 đại biểu trúng cử.

Đáng chú ý, kỳ họp lần thứ nhất này đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X và Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh.

>> Xem cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Click hình để xem chi tiết)

Xuất bản thông tin

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ X

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ứng dụng lồng nhau

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Kinh tế - Ngân sách

Ban Pháp chế

Ban Pháp chế

Ban Văn hoá – Xã hội

Ban Văn hoá – Xã hội

Xuất bản thông tin

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Xuất bản thông tin

UỶ VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Xuất bản thông tin

HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân

tộc

Trình độ

Chức vụ; Nghề nghiệp

Đơn vị công tác/hưu trí

Nam

Nữ

Chuyên môn

Chính

trị

1

Bùi Thị Tuyết Băng

1981

Kinh

Cử nhân Luật

Cao cấp

Phó Trưởng phòng

Đoàn thể, các Hội

Ban Dân vận

Tỉnh uỷ

2

Mai Thúc Bình

1962

Kinh

Đại học Quân sự

Trung

cấp

Phó ban Tổ chức

Chính sách Kiểm tra

Hội Cựu chiến binh Tỉnh

3

Nguyễn Minh Chí

1965

Kinh

Kỹ sư cầu đường

Cao cấp

Trưởng phòng Pháp chế an toàn

Sở Giao thông

Vận tải

4

Võ Khắc Duy

1982

Kinh

Thạc sĩ Luật

Trung

cấp

Phó Chánh Thanh tra

Sở Y tế

5

Trần Phước Đa

1960

Kinh

Cử nhân Luật

Trung

cấp

Nguyên Chánh Thanh

tra, Sở VHTTDL

Hưu trí

6

Trần Ngọc Đằng

1954

Kinh

Trung cấp

Cao cấp

Nguyên Phó ban Kiểm tra, Hội Cựu Chiến binh Tỉnh

Hưu trí

7

Trần Quốc Đoạt

1987

Kinh

Cử nhân công tác xã

hội

Cao cấp

UVTV/Chánh Văn

phòng

Tỉnh Đoàn

8

Ngô Thị Hồng Gấm

1982

Kinh

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

UVTV/Trưởng ban Ban Tuyên giáo, chính sách luật pháp

Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh

9

Nguyễn Chí Gót

1962

Kinh

Thạc sĩ Quản lý giáo

dục

Sơ cấp

Phó Trưởng phòng

Thanh tra – Pháp chế

Trường Đại học

Đồng Tháp

10

Lê Giang

1972

Kinh

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

Chánh Thanh tra

Sở Tài chính

11

Phan Song Hà

1978

Kinh

Cử nhân Xã hội học

Cao cấp

Trưởng Ban Tuyên

giáo

Hội Nông dân

Tỉnh

12

Lê Xuân Hải

1967

Kinh

Cử nhân Luật

Cao cấp

Chủ tịch

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh

13

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1978

Kinh

Cử nhân xã hội học

Cao cấp

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

Hội nông dân

Tỉnh

14

Lê Hoà Hiệp

1979

Kinh

Thạc sĩ Luật kinh tế

Cao cấp

Phó Trưởng phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính và CCTP

Ban Nội chính

Tỉnh uỷ

15

Nguyễn Thanh Hoa

1969

Kinh

Cử nhân Luật

Cao cấp

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp

Phụ nữ Tỉnh

16

Lê Minh Hoà

1972

Kinh

Thạc sĩ Kinh tế học

Cao cấp

Chánh Thanh tra

Sở Giao thông – Vận tải

17

Huỳnh Văn Hoàng

1957

Kinh

Cử nhân Luật, Kỹ sư cơ khí

Cử nhân

Nguyên Trưởng phòng KHTC-TH, Sở Công thương

Hưu trí

18

Lê Văn Hùng

1964

Kinh

Cử nhân Luật; Cử nhân Báo chí chí tuyên truyền

Trung

cấp

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh

19

Nguyễn Quốc Hùng

1959

Kinh

Cử nhân Luật

Cao cấp

Trưởng Ban cố vấn

Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh

20

Bùi Quý Khiêm

1966

Kinh

Thạc sĩ Giáo dục học

Cao cấp

Chánh Văn phòng

Sở Giáo dục – Đào tạo

21

Phạm Văn Lâm

1979

Kinh

Thạc sĩ Khoa học đất

Cao cấp

Phó Chánh thanh tra

Sở Tài nguyên & Môi trường

22

Lê Đặng Lộc

1989

Kinh

Kỹ sư Khoa học máy tính (Đại học)

Cao cấp

UVTV/Phó ban phụ trách điều hành Ban TTN và Trường học

Tỉnh Đoàn

23

Đoàn Ngọc Minh

1958

Kinh

Đại học Sư phạm KT

Nguyên CVC Phòng QLCN&SHTT, Sở KH-CN

Hưu trí

24

Nguyễn Thành Nghĩa

1975

Kinh

Thạc sĩ Luật kinh tế

Cao cấp

Trưởng phòng công tác Quốc hội

Văn phòng ĐĐBQH và HĐND Tỉnh

25

Võ Hoàng Nguyên

1976

Kinh

Kỹ sư Hóa

Cao cấp

Phó Chánh Thanh tra

Sở Khoa học và

Công nghệ

26

Lê Thị Tuyết Nhung

1978

Kinh

Cử nhân Luật

Trung

cấp

Phó phòng Trẻ em bình đẳng giới

Sở LĐTBXH

27

Phạm Văn Phong

1979

Kinh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

28

Nguyễn Thị Hồng Phước

1971

Kinh

Thạc sĩ Phương pháp giáo dục chính trị

Trung

cấp

Giáo viên

Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

29

Lê Thị Thanh Phương

1960

Kinh

Kỹ sư Xây dựng

Cao cấp

Nguyên Phó Giám

đốc Sở Xây dựng

Hưu trí

30

Lê Thị Hồng Phượng

1970

Kinh

Cử nhân Luật

Cao cấp

Giám đốc

Sở Tư pháp

31

Bùi Hữu Soi

1965

Kinh

Cử nhân (Đại học

QLHC)

Cử nhân

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các Hội

KHKT Tỉnh

32

Võ Trường Sơn

1976

Kinh

Cử nhân Luật

Cao cấp

Phó Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ

Tỉnh

33

Châu Văn Tài

1968

Kinh

Cử nhân Chính trị

Cao cấp

Trưởng phòng Tôn

giáo

Sở Nội vụ

34

Nguyễn Hoàng Minh Tâm

1980

Kinh

Thạc sĩ QLKT; Cử nhân Luật

Cao cấp

Chánh Văn phòng

Sở Nông Nghiệp

& PTNT

35

Nguyễn Văn Tệt

1977

Kinh

Thạc sĩ kinh tế; Kỹ sư công trình nông thôn

Cao cấp

Chánh Thanh tra

Sở Xây dựng

36

Lý Bảo Toại

1976

Kinh

Thạc sĩ Quản lý giáo

dục

Trung

cấp

Phó Chánh Thanh tra

Sở Giáo dục – Đào tạo

37

Huỳnh Văn Tuấn

1978

Kinh

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật

Cao cấp

Uỷ viên Thường trực

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh

38

Hồ Thanh Tùng

1974

Kinh

Thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng ; Cử nhân

Kinh tế Luật; Kỹ sư Điện khí hóa - Cung

Cao cấp

Chánh Thanh tra

Sở Công thương

39

Trần Văn Thành

1957

Kinh

Cử nhân Luật

Cử nhân

Nguyên Trưởng phòng DNTD, Văn phòng HĐND Tỉnh

Hưu trí

40

Nguyễn Tấn Thành

1966

Kinh

Thạc sĩ Luật

Cao cấp

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông Nghiệp

& PTNT

41

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

1989

Kinh

Cử nhân kinh tế Luật; Cử nhân Sư phạm toán học

Cao cấp

UVTV/Phó ban phụ trách điều hành Ban Tuyên giáo

Tỉnh Đoàn

42

Nguyễn Văn Thuận

1976

Kinh

Thạc sĩ QLGD; Cử nhân Ngoại ngữ

Cao Cấp

UVTT/Trưởng ban Tuyên giáo và Dân chủ - Pháp luật

Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh

43

Lê Văn Thung

1961

Kinh

Thạc sĩ QLGD

Trung

cấp

Nguyên Trưởng phòng Quản lý Đào tạo TTDGTX Tỉnh

Hưu trí

44

Lê Quang Trí

1966

Kinh

Cử nhân Luật

Trung

cấp

Chánh Văn phòng

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh

45

Lê Thị Thanh Trúc

1980

Kinh

Cử nhân Luật; Cử nhân CNTT; Cử nhân Anh văn

Cao cấp

Chánh Thanh tra

Sở Thông tin và

Truyền thông

46

Nguyễn Việt Trung

1962

Kinh

Đại học TC - KT

Cử nhân

Nguyên Thanh tra viên chính, Sở Tài chính

Hưu trí

47

Huỳnh Ngọc Trước

1967

Kinh

Cử nhân kinh tế

Cao cấp

Nguyên UVTV/Trưởng ban CSPL LĐLĐ Tỉnh

Hưu trí

48

Lê Xuân Trường

1969

Kinh

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

UVTV/Trưởng ban Ban Chính sách – Pháp luật

Liên đoàn Lao động Tỉnh

49

Thái Bá Việt

1973

Kinh

Cử nhân Luật; Thạc sĩ kinh doanh quản lý,

Cao cấp

Chánh Văn phòng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan quản lý: Văn phòng UBND tỉnh - 0277.3851431

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác| Sơ đồ website

Điện thoại: 0277.3853949 – 0277.3853744 | Fax: 0277.3851615

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh

Nút: dongthap.gov.vn:-1