Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 363/UBND-THVX 21/07/2021 Về mẫu bảng tên áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phương tiện vận chuyển được huy động tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 222/KH-UBND 20/07/2021 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp
3 973/QĐ-UBND-HC 20/07/2021 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
4 972/QĐ-UBND-HC 20/07/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 1070/VPUBND-THVX 20/07/2021 V/v Báo cáo kết quả giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2021
6 288/UBND-ĐTXD 20/07/2021 V/v báo cáo rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Đồng Tháp (lần 3)
7 1527/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải thiện hiệu quả logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics quốc gia
8 579/UBND-KT 20/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo năm 2021, dự kiến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 793/VPUBND-ĐTXD 20/07/2021 V/v báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị An Lạc 1, xã An Bình, huyện Cao Lãnh
10 798/VPUBND-ĐTXD 20/07/2021 V/v Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh
11 792/VPUBND-ĐTXD 20/07/2021 V/v Bộ Xây dựng điều chỉnh Danh mục và Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng
12 1526/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng nguồn kinh phí đối ngoại Campuchia năm 2021
13 361/UBND-THVX 20/07/2021 V/v chủ trương hỗ trợ kinh phí cho đối tượng Người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
14 966/QĐ-UBND-HC 20/07/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
15 795/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số Tỉnh
16 1532/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v di dời các hộ dân tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Khu C)
17 1537/VPUBND-KT 20/07/2021 V/v dự thảo Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025
18 1000/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Cao Bích Sơn (lần 1)
19 999/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Chiến (lần 1)
20 993/VPUBND-TCD-NC 20/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Cao Thị Thúy Kiều (lần 1)