Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2632/VPUBND-KT 25/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 79/2021/TT-BTC
2 2636/VPUBND-KT 25/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 89/2021/TT-BTC
3 2645/VPUBND-KT 25/10/2021 V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025
4 619/UBND-THVX 25/10/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH TongWei Đồng Tháp
5 2644/VPUBND-KT 25/10/2021 V/v tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai
6 616/CV-BCĐ 25/10/2021 V/v tạm dừng thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2
7 1275/VPUBND-ĐTXD 25/10/2021 V/v tổ chức lập quy hoạch dọc tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
8 618/CV-BCĐ 25/10/2021 V/v xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đề nghị của Tòa án Tỉnh
9 1656/VPUBND-THVX 25/10/2021 V/v đính chính Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020
10 615/UBND-THVX 25/10/2021 V/v đăng ký nội dung thông qua tại các kỳ họp năm 2022
11 621/UBND-THVX 25/10/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
12 90/TTr-UBND 25/10/2021 V/v đề nghị khen thưởng
13 1655/VPUBND-THVX 25/10/2021 Về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất”
14 1462/VPUBND-TCD-NC 24/10/2021 V/v báo cáo nhanh tình hình dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn
15 613/UBND-THVX 24/10/2021 V/v khẩn trương ban hành hướng dẫn quản lý người ngoài Tỉnh trở v
16 1608/QĐ-UBND-HC 22/10/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm test nhanh, vật tư y tế phục vụ khám sàng lọc Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Tam Nông
17 386/TB-VPUBND 22/10/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại cuộc họp góp ý Đề án Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
18 2617/VPUBND-KT 22/10/2021 V/v báo cáo giám sát, đánh giá dự án Thí điểm lắp đặt thiết bị điện mặt trời mái nhà tại một số cơ quan Nhà nước
19 1270/VPUBND-ĐTXD 22/10/2021 V/v báo cáo tình hình quản lý phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện Chương trình cấp nước an toàn, chống thất thoát thất thu nước sạch
20 1633/VPUBND-THVX 22/10/2021 V/v báo giá sinh phẩm RT-PCR của Tập đoàn VinGroup