VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2630/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v góp ý hồ sơ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2030
2 2629/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v hoàn chỉnh thủ tục xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
3 2622/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v huỷ dự án và điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Thường Phước 2
4 930/VPUBND-ĐTXD 26/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng phục vụ tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
5 2625/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v kinh phí hoạt động của Trung tâm Chuyển đổi số Tỉnh
6 891/UBND-KT 26/08/2022 V/v kinh phí tổ chức không gian triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
7 890/UBND-KT 26/08/2022 V/v kinh phí đầu tư các trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã của ngành công an
8 1160/VPUBND-TCD-NC 26/08/2022 V/v kiểm tra, rà soát khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thum (đại diện 26 hộ dân)
9 2636/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế BBB Group về việc tìm hiểu đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng
10 889/UBND-KT 26/08/2022 V/v rà soát nhu cầu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) năm 2021
11 2624/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC
12 1378/VPUBND-THVX 26/08/2022 V/v tham mưu góp ý dự thảo Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 39-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII
13 929/VPUBND-ĐTXD 26/08/2022 V/v tham mưu sự cần thiết sửa chữa một số hạng mục công trình của Trường Chính trị Tỉnh
14 447/UBND-THVX 26/08/2022 V/v thực hiện “Đường sách thành phố Cao Lãnh”
15 928/VPUBND-ĐTXD 26/08/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
16 2620/VPUBND-KT 26/08/2022 V/v triển khai Quyết định phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản
17 446/UBND-THVX 26/08/2022 V/v triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 445/UBND-THVX 26/08/2022 V/v tăng cường cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19
19 888/UBND-KT 26/08/2022 V/v tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng vắc-xin, thuốc thú y không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam
20 1379/VPUBND-THVX 26/08/2022 V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19