Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1025/VPUBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
2 596/UBND-KT 26/07/2021 V/v bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2021
3 828/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện các dự án trong Khoản hỗ trợ DPO
4 1103/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v cho ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 371/UBND-THVX 26/07/2021 V/v chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Tong Wei Đồng Tháp
6 372/UBND-THVX 26/07/2021 V/v chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Thức ăn Thuỷ sản New Hope Đồng Tháp
7 1597/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung phỏng vấn của Báo Nông nghiệp Việt Nam
8 373/UBND-THVX 26/07/2021 V/v chủ trương hỗ trợ chi phí cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
9 1589/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều hiện dịch Covid-19
10 1110/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2021
11 1027/VPUBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v cử Công chức tham gia Đoàn Kiểm tra công tác xây dựng và ban hành VBQPPL cấp huyện
12 1593/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 tại huyện Châu Thành
13 826/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2020
14 607/UBND-KT 26/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Ngân Khánh Hồng Ngự
15 586/UBND-KT 26/07/2021 V/v giảm giá các gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
16 606/UBND-KT 26/07/2021 V/v góp ý Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
17 1102/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI)
18 413/UBND-TCD-NC 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết về tiêu chuẩn và sắp xếp đơn vị hành chính, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13
19 1591/VPUBND-KT 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển
20 1112/VPUBND-THVX 26/07/2021 V/v góp ý dự thảo nội dung thông tin giới thiệu về tỉnh Đồng Tháp