Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 103/QĐ-UBND-TL 16/10/2020 Thành lập Hội đồng thẩm định Sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020
2 278/BC-UBND 16/10/2020 Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020
3 268/BC-UBND 16/10/2020 Tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019
4 2408/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá của nhà nước tại địa phương
5 2418/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào Quy hoạch điện VIII
6 873/UBND-KT 16/10/2020 V/v chi phí liên quan đến công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
7 250/QĐ-UBND-NĐ 16/10/2020 V/v cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp thuê đất để thực hiện dự án xây dựngTrụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Nông
8 824/VPUBND-ĐTXD 16/10/2020 V/v chuyển gói thầu Bộ sưu tập tre và Mê cung tre sang đề tài nghiên cứu khoa học thuộc dự án Hạ tầng Khu du lịch Gáo Giồng
9 465/UBND-THVX 16/10/2020 V/v chủ trương triển khai "Tháng Nhân đạo" hằng năm
10 2399/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
11 2399/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Nhơn Thiện Kính
12 1413/VPUBND-THVX 16/10/2020 V/v cử công chức tham gia Tổ Thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ
13 1623/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 V/v cử thí sinh tham gia đào tạo trình độ đại học hệ chính qui
14 1624/QĐ-UBND-HC 16/10/2020 V/v cử viên chức tham gia đào tạo trình độ đại học hệ liên thông ngành Y đa khoa theo hình thức đặt hàng tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2020
15 2417/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019
16 2404/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v dự toán kinh phí hoạt động của Phòng khám Giồng Găng năm 2021
17 2412/VPUBND-KT 16/10/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện Công văn số 2177/VPUBND- KT ngày 22/9/2020 (lần 1)
18 1668/VPUBND-TCD-NC 16/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Quách Ngọc Cơ (lần 1)
19 874/UBND-KT 16/10/2020 V/v giao đất cho ông Nguyễn Văn Trung, toạ lạc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh
20 246/QĐ-UBND-NĐ 16/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn Dũng và bà Trần Thị Tuyết Mai