Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 603/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v rà soát và tham mưu UBND Tỉnh các biện pháp giải quyết khó khăn trong xây dựng chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp huyện, thành phố
2 522/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
3 598/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v tham mưu văn bản kiến nghị và đăng ký làm việc với Bộ, ngành Trung ương
4 596/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v tham mưu xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
5 592/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v thực hiện Công văn số 1194/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6 601/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19
7 615/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
8 594/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BYT của Bộ Y tế
9 593/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v tiếp tục theo dõi sức khỏe đối với người hoàn thành cách ly tập trung
10 602/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v triển khai hoạt động 2021 và đánh giá giai đoạn I đề án 938
11 829/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược Phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
12 523/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2313/QĐ-BCA-V03 ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an
13 833/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư sửa đổi Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018
14 524/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v triển khai, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1252/QĐ-TTg
15 600/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV
16 613/VPUBND-THVX 07/05/2021 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 của Học viện Chính trị Khu vực IV
17 527/VPUBND-TCD-NC 07/05/2021 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
18 407/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao thông vận tải
19 401/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v tạm dừng thi công và bảo lưu hợp đồng thi công cầu Dinh Bà trên tuyến QL 30
20 400/VPUBND-ĐTXD 07/05/2021 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn