Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1439/VPUBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
2 1586/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
3 404/UBND-ĐTXD 18/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
4 1440/VPUBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 22/11/2016
5 1581/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v hướng dẫn khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành DS-KHHGĐ
6 1582/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình lao động tại địa phương
7 665/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ công dân di chuyển đến tỉnh Trà Vinh và ngược lại
8 682/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ công dân tỉnh Đồng Tháp di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại
9 680/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ công dân tỉnh Đồng Tháp di chuyển đến tỉnh Bến Tre và ngược lại
10 667/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 2575/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số
12 683/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ nhân sự các Công ty do các tỉnh, thành phố đề nghị di chuyển, lưu thông qua đị bàn Tỉnh
13 684/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ nhân sự các Công ty do các tỉnh, thành phố đề nghị di chuyển, lưu thông qua đị bàn Tỉnh
14 1593/VPUBND-THVX 18/10/2021 V/v hỗ trợ tiêm vắc xin cho doanh nghiệp
15 681/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Lê Văn Thịnh vào tỉnh Đồng Tháp tiêm vắc xin cho người lao động
16 671/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân Trần Thị Thảo di chuyển đến tỉnh Đồng Tháp
17 688/UBND-TCD-NC 18/10/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho 43 công dân đi từ Thành phố Cần Thơ đến 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
18 2573/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v hợp đồng hỗ trợ xe chuyên dụng
19 112/UBND-HCQT 18/10/2021 V/v mời họp
20 2572/VPUBND-KT 18/10/2021 V/v mời tham dự Toạ đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024