Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 831/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v xây dựng Nhà truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
2 600/UBND-KT 26/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán phân bổ kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 cho các cơ sở khám chữa bệnh
3 1007/QÐ-UBND-HC 26/07/2021 V/v điều chỉnh khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Quyết định số 418/QĐ-UBND-HC ngày 09/4/2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phân bổ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
4 832/VPUBND-ĐTXD 26/07/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ Bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch Covid tại huyện Tân Hồng và huyện Hồng Ngự
5 366/UBND-THVX 26/07/2021 V/v đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2
6 369/UBND-THVX 26/07/2021 V/v đề nghị bổ sung quy định về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục phù hợp với hình thức đặt hàng đào tạo giáo viên theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP
7 212/TB-VPUBND 24/07/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 23/7/2021
8 823/VPUBND-ĐTXD 24/07/2021 V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021
9 60/TTr-UBND 23/07/2021 Dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 101/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 211/TB-VPUBND 23/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Trần Trí Quang về thủ tục đầu tư xây dựng khẩn cấp Bệnh viện dã chiến
11 997/QÐ-UBND.HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS, phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn huyện Cao Lãnh
12 998/QĐ-UBND-HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nền tái định cư trên địa bàn thành phố Hồng Ngự
13 1004/QĐ-UBND.HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống cây xanh tạo cảnh quan khu vực Trụ sở Trung tâm điều hành Vườn Quốc gia Tràm Chim - năm 2021
14 1006/QĐ-UBND.HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung Hệ thống đường ống cấp nước thuộc dự án Hạ tầng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2016 - 2020
15 1003/QĐ-UBND-HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
16 999/QĐ-UBND-HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất – Dự án Nhà ở xã hội Bình Thành 1, huyện Thanh Bình
17 1005/QĐ-UBND.HC 23/07/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp
18 13/2021/QĐ-UBND 23/07/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024)
19 996/QĐ-UBND-HC 23/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và chuyển giao sản phẩm khoa học để ứng dụng
20 124/QĐ-UBND-TL 23/07/2021 Quyết định về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona